10 znaků vzrůstu vašich vibrací a probíhajícího vzestupu vašeho vědomí

30.11.2014 02:07

Sabrina Reber

 

1. Znáte pojem vzestup (či transformace). Chápete, že vzestup je proces, kdy do svého bytí začleňujete více SVĚTLA ze své vyšší duše, což probíhá prostřednictvím meditace a/nebo práce na egu/stínu. Vzestup vyžaduje ZDUCHOVNĚNÍ naší nižší bytosti – převzetí dominance nad vědomím ega/stínu, které nás udržuje zaseklé v opakujících se cyklech negativního, nevědomého, reaktivního, karmického chování. V zásadě je vzestup aktivací a integrací našeho pravého kristovského vědomí, což je vědomí naší vyšší duše, které přebývá v dimenzích s vyššími vibracemi uvnitř našeho energetického pole. Vzestup vyžaduje transmutaci temnoty uvnitř našich nižších/fyzických já, díky čemuž můžeme zdvihat vibrační frekvence našich emočních, mentálních a fyzických energetických těl, a tak se smísit s pravými, vysoko vibrujícími energiemi našich duchovních těl, kde sídlí naše vyšší duše/Bůh.

2. Jste si vědomi toho, že jste duchovní bytost procházející lidskou zkušeností. Víte, že jste multidimenzionální bytost a že vaše pravá podstata nesídlí jen ve fyzickém těle. Víte, že jste ENERGIE a také jste si vědomi svého systému čaker jakožto brány k vyššímu vědomí. Díky tomu, že se na základě své svobodné vůle rozhodujete trávit čas se svou vyšší duší – procesem meditace, kdy zpomalujete sympatický nervový systém a egoistickou „opičí mysl“ získáváte schopnost přístupu k vyšším aspektům svého já, které vám pomohou k jasnějšímu povědomí o lekcích vaší duše a o tom, jak se vyvinout tak, abyste je přesáhli. Meditace vám také bude aktivovat kundaliní, která vystoupí z kořenové čakry vzhůru až ke korunní čakře a cestou bude spalovat karmické otisky a ucpané emocionální energie, které vám blokují přístup k pravému energetickému duchovnímu probuzení, při němž se smísíte se svou vyšší duší v JEDNOTU.

3. Jste posedlí veškerými záležitostmi duchovního, alternativního, konspiračního rázu; léčením a pozitivitou. Chcete si o pravdě o vašem bytí a o tom, co se opravdu děje na vaší planetě, přečíst cokoli můžete. Po období, kdy se noříte do všech těch hrůz a čelíte pravdě o tom, jak jste umožnili, aby vás manipulovali a kontrolovali, se rozhodnete vzít si svou energii a sílu zpět. Náhle jste méně zaměření na chaos a děs vnějšího prostředí, protože víte, že změna začíná u . Také chápete, že se celkové prostředí lidstva se nezmění, dokud KAŽDÝ ČLOVĚK nepřevezme odpovědnost za své vlastní vědomí ega a stínu a dokud si nepřestane promítat své vlastní neuznané záporné stránky do všech lidí kolem. Až každý člověk pohlédne do tváře svému já, budeme nakonec všichni pohlížet do tváře Bohu/Bohyni a ten/ta prozáří naši temnotu SVĚTLEM, abychom VIDĚLI, co se to uvnitř nás nachází, co nás vytrvale nutí k negativnímu zrcadlení v ostatních lidech. Až se každý člověk vydá na pouť s cílem alchymické přeměny své vlastní duše, bude jeho vibrační frekvence zvýšena a to ovlivní celé lidstvo, celou planetu a celý vesmír. Když změníme své JÁ, budeme mít nejlepší pozici k vyvolání změny v ostatních, protože se staneme transformujícími, vysokovibračními příklady, které budou moci následovat. Pokoušet se změnit ostatní, aniž bychom nejprve změnili sebe, podporuje vnější projekce svých vlastních problémů na ostatní lidi, což nás drží v karmickém cyklu negativního znovuvytváření, který se pořád a pořád opakuje.

4. Vaše energie je jemnější – stáváte se méně agresivními a dualistickými. Jste tak zaměřeni na svou vlastní vnitřní práci a na své konflikty podvědomých přesvědčení – které ve vás vytvářejí disharmonii – že už netoužíte po tom, abyste trávili čas nad přesvědčeními a vírami ostatních lidí. Pokud vás někdo POŽÁDÁ, podělíte se o svůj pohled na věc, ale už necítíte potřebu kontrolovat ostatní nebo jim kázat. Svým příkladem inspirujete ostatní, aby se sami měnili. Jste také schopni sdílet s ostatními moudrost, aniž byste lpěli na výsledku. Stejně jako Tvůrce všeho, co je, umožňujete ostatním, aby prožili svou zkušenost svobodné vůle do nejplnější míry, dokonce i když víte, že je jejich přesvědčení a chování vede směrem k negativní zkušenosti – která jim však poskytne velmi hlubokou lekci duše. Podělíte se o svou vyšší perspektivu a pak se osvobodíte od výsledku. Jste schopni soucitného nelpění!

5. Přijímáte plnou zodpovědnost za všechno, co se stalo a stane ve vašem životě. Chápete, že jste multidimenzionální, vibrační bytost s mnoha aspekty energetických polí v minulých, současných a budoucích časových liniích. Vaše vědomé, nevědomé, podvědomé a nadvědomé energie vytvářejí celou vaši životní zkušenost prostřednictvím okamžiku TEĎ, v němž vzniká vaše aktuální vibrační energie obsažená ve vašich aktuálních energetických polích.  Abychom zabránili tomu, že bude naše minulost ovlivňovat naši přítomnost a budoucnost, potřebujeme vyčistit energii svých duší. Procesem meditace a ochotou napravit své egoistické/stínové vzory chování můžeme změnit naši temnotu (olovo) na zlaté světlo našeho vlastního kristovského vědomí. Abychom mohli změnit svou budoucnost, musíme změnit energii našeho TEĎ.

6. Přijímáte zodpovědnost za své vlastní pocity, emoce, zdraví a štěstí. Nehledáte spasitele vně. Víte, že si své štěstí můžete vytvořit jedině vy sami! Pokud nejste citově stabilní, zdraví a šťastní, pak máte tu moc začít svou situaci měnit právě teď a právě zde tím, že budete činit život stvrzující afirmace, které povedou ke ZMĚNĚ uvnitř vaší bytosti, a vy budete moci vytvářet, co si budete přát. Také chápete, že mluvit o změnách a opravdu je uvádět do života jsou dvě různé věci. Po letech, která jste strávili odpojeni od svých těl (fyzických, emocionálních, mentálních a duchovních) – protože jste se pokoušeli vyhýbat své bolesti – začínáte být více uzemněni ve svém fyzickém bytí, a můžete se tak vypořádat s veškerými energetickými „složkami k vyřízení později“, které jste si založili ve svých energetických polích. Rozhodujete za sebe způsobem, který říká životu ano, a uvědomujete si, že v každém vašem rozhodnutí se v každém okamžiku skrývá potenciál buď stahovat, nebo rozšiřovat vaše vědomí. Zpomalujete a trávíte dost času se svou vyšší duší, v meditaci. Necítíte už potřebu být přehnaně zaneprázdnění, protože už nepotřebujete utíkat od problémů ve svém životě. Stavíte se k nim přímo čelem a činíte lepší rozhodnutí ve všech oblastech svého života, což se týká i toho, do jakých aktivit jste ochotni investovat svůj čas a jakým jídlem budete udržovat své tělo a živit je. Potřeba holdovat drogám, alkoholu a tučným potravinám plným chemikálií, abyste se znecitlivili a potlačili své emoce, se snižuje.

7. Váš život se stále víc srovnává s obrazem, který ukazujete druhým. Zbavili jste se masek a teď jste ten/ta, kdo říkáte, že jste. Děláte maximum pro to, abyste žili autentický život spojený s vyšší duší. Není nic, co byste chtěli skrývat a utajovat. Jste schopni otevřeně a čestně žít, mluvit ze srdce a činit rozhodnutí, která jsou naplněná světlem – bez ohledu na to, co si možná myslí ostatní, co cítí a říkají. A proto jste schopni odvážit se mimo svou komfortní zónu, abyste mohli získat větší zkušenost duše… a tím i větší sílu a moudrost duše. Když jste spojeni se svou vyšší duší, nestravuje vás strach. Máte lepší intuitivní posudek, více věříte svým niterným pocitům, pocitům vycházejícím z útrob, z vašeho těla, a umožňujete jim, aby vás vedly. Stáváte se kapitánem své lodi.

8. Chápete, že všechen život je posvátný… vzduch, voda, slunce, Měsíc, hvězdy, mraky, skály, písek, hlína, stromy, rostliny, zvířata, Země a dokonce i ropa jsou živoucími vědomími, která podporují a udržují život na této nádherné planetě. Představují rozšíření, prodloužení Boha/Bohyně stejně jako lidé. Dynamika života na Zemi vyžaduje rovnováhu DÁVÁNÍ a PŘIJÍMÁNÍ. Každý si od druhého bereme, abychom udrželi svůj život, a také se od nás očekává, že budeme vracet. Jakmile se z nás stanou lační konzumenti, kteří berou, berou a berou bez ohledu na energetická vědomí, která takto obíráme, vytváříme ve svých energetických polích negativní karmické vibrační energie, které budou vyžadovat vyplacení a vyrovnání. Energie vždycky usiluje o rovnováhu. Jeden ze způsobů, jak můžeme vracet, je upřímná vděčnost za všechno, co ze sebe dává, abychom my mohli žít. Člověk s rozšířeným vědomím si je vědom toho, že každý den, kdy je naživu, je posvátný, každý jeho nádech stvrzuje život, každé jeho jídlo – ať vegetariánské nebo ne – podporuje a vyživuje jeho tělo. Vědomě vzdává vděčnost za všechno… za dar ropy od Matky Země, abychom mohli jezdit auty, za stromy, z nichž stavíme své domy, a za déšť, který udržuje všechen život na Zemi. Lidé s rozšířeným vědomím vědí, že VŠECHNA živoucí vědomí mají své smlouvy duše, které plní zde na Zemi a které udržují v chodu všechny systémy. Všechno podporuje a udržuje život… dokonce i konec fyzického života, protože když jeden život skončí, je jiné duši umožněno narodit se do této dimenze, aby také získala příležitost rozvinout svůj nejvyšší potenciál.

8. Vážíte si rozmanitosti stvoření. Chápete, že žádné dvě duše stejně jako žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné. Chápete, že se „Stvořitel Všeho, co je“, rozhodl rozdělit na neomezené množství božských jisker a že každá duše dostala moc a svobodnou vůli tvořit svůj život, aby se „Stvořitel Všeho, co je“ mohl prostřednictvím každého z nás vnímat. Kdyby stvořitel chtěl, aby bylo všechno stejné, nebyl by se rozdělil na neomezené množství duší, představujících jeho „prodloužení“. Prostě by jen byl zůstal takový, jaký byl předtím. Vyvíjející se duše ví, že by se neměla každého pokoušet nacpat do omezujícího šuplíčku očekávání, a nutit tak ostatní, aby jednali, uvažovali a jedli tak, jak se jí líbí - aby BYLI takoví, jaké by je chtěla. Ctíte svobodnou vůli jiné duše, a pokud někdo neodpovídá vašemu konkrétnímu životnímu stylu, respektujete jeho svobodnou vůli učit se a vyvíjet se (a občas topit…) v jeho vlastních životních zkušenostech. Stáváte se tolerantnějšími k jiným duším a k rozmanitosti stvoření a také na základě své vlastní svobodné vůle investujete svůj čas a energii do vztahů a činností, které nejlépe odpovídají vibrační frekvenci vaší duše.

9. Začínáte si uvědomovat směrování své energie a víte, jak jste silní. Chápete sílu svých pocitů, emocí, myšlenek a slov a děláte maximum pro to, abyste nad nimi převzali nadvládu, abyste přestali promítat do jiných lidí své skryté problémy. Také rozumíte světu energie a tomu, jak vaše energie a energie ostatních dokáže výrazně ovlivnit stav zdraví a pohody jiných lidí. Silné opakované myšlenky plné zloby, žárlivosti, kontroly a strachu, ať směřované vůči vám samotným nebo k druhým lidem, mohou vytvořit formy negativní myšlenkové energie, které se stávají prosperujícími temnými entitami, pokud se těmito myšlenkami zabýváme dlouhodobě a s velkou intenzitou. Silná negativní myšlenka vyslaná k jiné osobě k této osobě odputuje, sesbírá negativní energie z jejího vědomí a pak se s dvojnásobnou silou vrátí k „odesilateli“, který ji vytvořil, a živí se i jeho negativními myšlenkami. Pokud si oba nadále posílají tyto negativní myšlenkové formy tam a zpátky, stane se z toho pro ně negativní, karmický, zlovolný cyklus, protože tím oba tuto myšlenkovou formu krmí negativní energií, kterou potřebuje k přežití a k získání moci nad oběma aktéry. Opakované myšlenky směrované k jinému člověku navíc vytvářejí energetické struny. Některé z těchto strun jsou milující a pozitivní, jiné jsou negativní a připravují nás o energii. Jak vaše vibrační frekvence roste, uvědomujete si svou sílu tvořit, ať pozitivně nebo negativně, a také přicházíte na to, jak důležitá je duchovní hygiena. Do svého života aktivně začleňujete duchovní nástroje a postupy jako je meditace, modlitba, ochrana, přesekávání energetických strun, fialový plamen, ho’oponopono, energetické brzdy atd… zařazujete je do své denní rutiny. Několik užitečných tipů najdete zde.

10. Praktikujete LÁSKU K SOBĚ a chápete, že cokoli se ve vašem životě děje, se děje proto, aby vám pomohlo dále ve vašem vývoji do vyšších stavů vědomí. Neočekáváte už od sebe dokonalost a ani od sebe nečekáte, že okamžitě zvládnete každou lekci duše, která se vám naskytne. Když uděláte chybu, jste k sobě laskaví a máte se sebou trpělivost; vidíte to jako příležitost k učení a k růstu ze svého současného stavu do bytí vyšších vibrací. Odpouštíte si svá předchozí nevědomá rozhodnutí, která jste učinili v době, kdy jste byli nevědomí, a která vám způsobila bolest. Aktivně měníte své vzorce chování, abyste už v budoucnu neprocházeli těmi samými karmickými událostmi. Jste milující, laskaví, soucitní a sami sobě odpouštíte… a proto také dokážete odpouštět ostatním. Neboť nemůžeme dát druhým, co jsme nejprve nedali sobě. Jste soustředěni na vnitřní stezku spasení a na své vlastní lekce, a nikoli na vnější cestu projekce ega, na níž by vás stravovaly lekce ostatních. Protože se milujete, máte silnou touhu ZNÁT se, a tak nepřecházíte do defenzivy a ani se nebráníte, když se vynoří nějaký negativní aspekt, který vyžaduje vaši lásku a pozornost, aby mohl být transformován. Vytrvale se zušlechťujete, leštíte svůj vnitřní diamant a zlézáte horu sebepoznání, abyste jednoho dne splynuli v jednotu se svou vyšší duší a uvedli v chod království boží ve vašem nitru.

Zdroj

Zdroj: www.osud.cz

 

 

Zpět