Channeling: Velký reset a dobrovolné odchody pracovníků světla domů

30.11.2014 12:53

převzato z Lightworker.com

Espavo, jsem strážce času.

Zdravíme vás z domova, drazí. 

Udělat prostor pro nového, posíleného člověka

Je taková radost být s vámi všemi. Velká rodina se zde, na planetě Zemi, znovu shromáždila. Rodina světla – můžete ji označovat mnoha rozličnými slovy – my jí říkáme Rodina E, Rodina pracovníků světla. Mnoho z vás sem v tuto dobu přišlo se záměrem dostat lidský kolektiv na nejvyšší možnou úroveň. To je velmi krásné, avšak velmi obtížné, takže si s vámi přejeme mluvit o tom, co je před vámi a co může udělat každý z vás. Drazí, můžete se zúčastnit toho, co se děje kolem vás; můžete vytvořit prostor pro nového, posíleného člověka. A toto se vpravdě odehrává.

Na planetě Zemi probíhají významná přizpůsobení. Hovořili jsme o napětí vytvářeném tektonickými deskami a o tom, jak je lidé vnímají a občas přehnaně reagují. Vy [pracovníci světla] jste přišli a začali jste vyvažovat mužské a ženské [aspekty]. Tato rovnováha je pro vás výzvou, protože jste vždycky na věci nahlíželi jako na polaritu, na protiklady. Začít najednou vnímat všechno jako propojený celek je pro lidi velmi těžké, ačkoli jste si vědomi toho, že právě v takovém stavu se nacházíte, drazí. Vy jste mezi nejdůležitějšími lidmi, kteří mohou pomoci uzemnit nové myšlení v této nové energii. Ano, vy jste sem s touto myšlenkou přišli, ale občas to znamená stát za pravdou, která je v protikladu ke všemu, co vás učili vaši rodiče a dokonce i ke všemu, co jste se naučili v jiných oblastech. Toto je jedna z nejvíce osvobozujících částí toho, co jste; nové lidstvo už se nachází na planetě Zemi. Jsme velmi vzrušeni, že se o toto s vámi dnes můžeme podělit.

Výdech Boží

Drazí, vesmír se pohybuje velmi rychle nebo velmi pomalu v závislosti na tom, jaký vztah k němu máte. Během posledních 15 let se v některých ohledech pohyboval celkem pomalu. Více než před deseti lety jsme vám sdělili, že boží nádech a výdech svého času vytvořil nádhernou pulzaci vesmíru. Když se naposledy měnil výdech v nádech, zrodil se váš vesmír. Říkáme vám, bylo to velmi zajímavé – a vy máte mnoho konceptů, jak se dívat na noční oblohu. Dochází k tomu teď, což je velmi krásná součást toho všeho.

Během posledních čtyř let dochází ke změně směru. Mnoho z vás se na planetě Zemi potýká s neuvěřitelnou hustotou, jelikož jste pocítili tyto změny a usadili se novými způsoby.  Někteří si udělali čistý stůl tím, že prožili svou vlastní fantómovou smrt, troufli si minout dveře, které si pro sebe stvořili s tím, že jimi projdou Domů. Jiní sem přišli se zvýšenou citlivostí k velmi rychlému vidění, cítění a pociťování věcí, díky čemuž se stali léčiteli a dostali dar spojení. Teď lidstvo prochází pokrokem a dokonce i vaše fyzické tělo se mění, aby se přizpůsobilo energii.

Jedna z věcí, o nichž jsme už mluvili, je bloudivý nerv, který vám umožňuje všechno cítit. Už jste někdy prožili vnitřní, „střevní“ reakci na něco? Pocítili jste energii a vaše srdce začalo zběsile bít beze zjevné příčiny? To souvisí s vaším bloudivým nervem a jeho vývojem, takže si přejeme se s vámi podělit o širší příčinu toho, proč se toto děje. Odstraňujete mnoho hranic, které vás od sebe vzájemně oddělily, a toto se odehrává během tohoto výdechu boha.

Nikoli všechny, ale mnoho změn, které vidíte ve svém světě, je způsobeno výdechem nebo reakcemi na něj. Do tohoto vstupujete s vyrovnanou mužskou/ženskou energií, ačkoli předtím jste ze svého pole polarity viděli věci jako protiklady. Dosud je mnoho lidí, kteří mohutně investovali do jedné nebo druhé z těchto energií, místo aby je obě smísili dohromady. Ti, kdo vložili mnohé do maskulinní dominance na Zemi, přehnaně reagují, což je do značné míry to, co se na planetě Zemi právě děje.

Březen 2015

Vaše tendence je teď taková, že všechno polarizujete a říkáte „Ale to jsou oni, a ne my. My jsme jiní, takový je jen tento segment lidí.“ Drazí, pamatujte: oni jsou lidé, oni jsou součástí vás a součástí vaší pozemské zkušenosti. O co vás nyní žádáme, je, abyste začali vidět širší obraz toho, jak se můžete spojit na základě věcí, které máte společné, namísto toho, abyste se jen zaměřovali na své odlišnosti. Je to trochu proti vaší povaze, protože jste sem přišli s touto separační úzkostí, s předstíráním, že jste od sebe během vnímání lidstva i sebe samých oddělení. Je čas změnit se, drazí, a právě to se teď děje. V širším měřítku teď přichází energetická změna a na přizpůsobení bude zapotřebí nějaký čas. Přejeme si, abychom vám mohli říci, že se k nějakému konkrétnímu datu tato energie změní a všichni se budou cítit líp. Můžeme vám však jen poskytnout hrubé datum, které souvisí s posunem v evoluci lidstva, a to je březen příštího roku.

Šance přenastavit vaše dveře domů

Při přípravě na tuto novou energii mnozí z vás znovu zhodnocují ve svých životech všechno. Takto to má opravdu být, ale dovolte nám vysvětlit, proč se to děje. Toto se děje kvůli všem těm příležitostem, které jste si vytyčili dříve, než jste sem přišli. Mnoho z vás přišlo s neuvěřitelně citlivým bloudivým nervem, abyste mohli provozovat léčení, ale teď jste vším úplně přemoženi a nesete energii všech ostatních, ačkoli to není vaší odpovědností. Vzhledem k tomu, že jste přišli s takovouto zvýšenou citlivostí, vytvořili si mnozí z vás dveře domů. Nazýváme je „fantomové smrti“, protože pro vás představují příležitost dostat se z těla a navracet se domů. Připravili jste si okolnosti, příležitosti a občas dokonce do své bytosti zaseli semínka špatného zdraví, abyste tento proces mohli uskutečnit. Mnoho z vás jsou léčitelé, a tak je dle vašeho chápání nemoc špatná. Není to tak, drazí. Mnohokrát to je jediná cesta, jak z toho těla uvolnit duši. Všichni jste o tom rozsáhle uvažovali, než jste přišli. Od nynějška do března 2015 se děje to, že lidé všude po světě budou mít možnost přenastavit své příležitosti, jak se dostat domů. Mnoho z vás je unaveno a frustrováno. Pokud cítíte, že jste už udělali všechno, co můžete, bude vám nabídnuta příležitost k odchodu. Pamatujte, drazí, na této planetě jste ze své svobodné vůle. Toto je v tomto okamžiku jediná planeta svobodné vůle s výjimkou té druhé, která je teď v pohybu. Krásnou částí toho všeho je, že toto všechno můžete změnit a pokud si přejete zůstat, můžete nyní tuto energii přenastavit. Dovolte nám vysvětlit, jaké to je a k čemu to povede – nejen pro vás, ale i pro vaši duši.

Vaše duše nese určité množství energie a světla, které jste schopni držet uvnitř svých fyzických, hustých těl. To se začíná měnit, protože v této době už ve vašich tělech začínají růst i fotony. Brzy začnou vaši molekulární mikrobiologové chápat více o fotonice fyzického těla a jak může začít vzrůstat. Změní to ve vašem životě všechno. Teď jsou mnozí z nás unavení a znají přátele, kteří budou odcházet, ale tak to má být. Nepovažujte smrt v jakékoli formě za špatnou. Místo toho ji oslavujte, drazí, neboť smrt je návratem duše domů.

Drazí, odvedli jste tak neuvěřitelnou práci. Mnozí z vás si připravili časný odchod; přišli jste sem s takovou citlivostí, že jste si naplánovali příležitosti, jak se odtud dostat tak rychle, jak to jen bude možné. Od tohoto okamžiku do konce března máte možnost si tuto energii přenastavit, uzavřít nové smlouvy a rozhýbat věci. Od té doby, co jste vstoupili do této nové energie a přesunuli se na tuto novou rovinu světla, toto zatím nebylo normou. Vysoce nabité fotonové částice, které zasahují jeden každý den Zemi, nabízejí novou zkušenost planety Země. Celkem jednoduše řečeno, někteří z vás se budou cítit na odchod a máte povolení odejít, drazí. Nikdo vám nebude říkat, že jste nedokončili svou misi nebo že musíte zůstat. Popíšeme vám, co se stane, pokud se rozhodnete zůstat.

Fantomová smrt

V průběhu následujících několika měsíců se v určitém momentě stane, že projdete procesem fantomové smrti. Možná se vám na operačním stole zastaví srdce a bude velmi zřejmé, že toto je vskutku fantomová smrt. Jiní využijí přímější stezku. Vaše duše vám řekne: „Jdi vpřed. Vykroč vpřed.“ Když se vám tyto příležitosti jít domů naskytnou, velmi rychle zase odejdou. Možná o vlásek uniknete dopravní nehodě a najednou si uvědomíte: „Vždyť jsem mohl zemřít – avšak nechte mě pokračovat v cestě.“ A budete prostě pokračovat vpřed, ale budete vědět. Tyto příležitosti mají být oslavovány, drazí, neměli byste se jich bát. Sami jste si je naplánovali na počátku, ještě než začala tato inkarnace a tento život. Jsou součástí smluvních dohod, které jste uzavřeli s planetou Zemí; jsou součástí vašeho zdejšího předstírání, že jste lidé.

Nové zhodnocení vašeho života

Toto uvádíme proto, že většina z vás se rozhodne zůstat. Jakékoli bude vaše rozhodnutí, nebude ani špatné ani dobré. Nacházíte se na planetě svobodné volby a my vás ctíme. Pokud zítra přijdete domů, budete oslavováni, ale nezáleží na tom, jak dlouho zůstanete, drazí. To je na vás. Mnoho z vás začíná být vzrušeno možností, že ve svých tělech ponesete více světla a více ducha a přitom budete stále inkarnovaní. Co se odehrává zde, když procházíte těmito fantomovými úmrtími? Ať se jedná o vážnou nemoc nebo o dopravní nehodu, jíž jste unikli jen o vlásek, dojde k přenastavení (resetu) vašeho života. Když k tomuto dojde, pohlédnete zpět na svůj život a pokusíte se určit svou cestu. Začnete si na všechno vzpomínat, budete si procházet staré vzpomínky a myšlenky, dokonce se začnete probírat starými alby fotografií. Podíváte se na každou část svého života a zrevidujete si ji stejným způsobem jako po přechodu domů, jen s tím, že doma nemáte všechna ta alba fotografií. To je největší rozdíl, ale přesně toto provedete, až přijdete domů; znovu zhodnotíte celou svou zkušenost, vzpomenete si na každou její část a začleníte ji.

Po návratu domů se rozhodnete, s kterými částmi jste hotovi, kvůli kterým částem si přejete vrátit se, nebo zda už jste hotoví úplně. To je zcela na vás, protože není nikdo, kdo by vás soudil. Jste na planetě svobodné vůle, která je emulací domova, ale tady vás požádáme o to samé. Vy, kdo zůstanete, prosím udělejte tutéž věc. Znovu se podívejte ve svém životě na všechno… na každý vztah, každý úkol, který jste vykonávali, na váš účel pobytu zde a na své vášně, ať jsou jakékoli. Toto jsou časy opětovného zakotvení na planetě Zemi. Pokud si přejete jít, budete oslavováni a také seznáte, že je to mnohem snazší, než jste mysleli. Skutečnost je taková, že přechod domů je těžký, jen když nevíte co čekat. Jakmile si uvědomíte přechod, stane se z něj radostná cesta, energetická cesta z jedné dimenze do další. Většina výzev spojených s přechodem z jedné oblasti do druhé spočívá v tom, že lidé odcházejí do strachu. Co se stane, když tvůrčí bytost putuje do strachu? Právě tehdy si stvoří své největší strachy a nějakou dobu trvá, než se této smyčky zbaví. Ti z vás, kdo jsou s tímto seznámeni, přecházejí velmi snadno a pohodlně a pak se posunujete vpřed velmi rychle. Vracíte se domů a zvykáte si na domov. Ti z vás, kdo zůstávají, troufněte si umožnit prožití [tohoto přehodnocení] a stravte nějakou dobu sami, protože to každý z vás bude potřebovat.

Budete muset přehodnotit své místo na planetě Zemi a v první řadě pochopit, proč jste sem přišli a zda je váš záměr stále platný, nebo zda si přejete cíl své zdejší existence přenastavit. Zároveň máte příležitost zrevidovat každou část své existence. V tomto momentě budete zkoumat způsob, jímž jste interagovali, a vztahy, které jste vytvořili. Říkáme vám, drazí: není to ani dobře, ani špatně. Někteří z vás si řeknou: „Dobrá, teď vidím, jaký vztah bych měl/a mít se svým milencem/milenkou, manželem či manželkou… Jak se změní mé vztahy s dětmi?“ Je to velmi prosté. Posunujete se do posílené společnosti, takže se musí změnit všechno včetně vašich vztahů s dětmi a dlouhodobých partnerství, která mnozí z vás navázali. Toto jsou vzrušující časy, drazí, protože se mění i vztah [lidí] k planetě Zemi.

Fyzické tělo se mění

Začínáte chápat vyšší pravdy o své lidské zkušenosti. Je to vzpomínání a začleňování v mnoha oblastech, protože vaše duše nepochází z této hustoty: vaše duše jste vskutku vy. Je to jádro osobnosti, které v sobě nesete už eóny, nikoli jen na planetě Zemi. Teď jste se rozhodli vědomě rozhodnout  - místo toho, aby bylo lidstvo a Země zcela vyhlazeny a pak se začalo znovu. Doslova vše měníte den po dni a my jsme tak nadšení, že to můžeme sledovat! Vidíme výzvy, jimiž procházíte, a okamžiky, kdy se cítíte ztraceni, ale také vidíme, kdo ve skutečnosti jste. Milujeme vás víc, než víte. Už jste změnili Všechno, co je; teď máte příležitost přenastavit svou energii a rozhýbat zde věci, abyste mohli vystoupit vpřed. Jakožto nově posílení lidé ponesete mnohem víc svého vlastního světla a budete schopni v tomto směru růst. Kdyby právě teď, drazí, někdo plně vstoupil do světelného těla a do světa, bylo by to velmi náročné, protože toto kolektivní vibrace lidstva dosud nepodporuje. Zjistili byste, že je světelné tělo obrovsky citlivé. To je důvod, proč máte tolik alergií a podobných výzev. Máte to tu znečištěné od té doby, co pálíte fosilní paliva a od průmyslové revoluce. Nicméně máte i schopnost změnit to. Fyzické tělo se mění, prožívá úroveň citlivosti, jakou jste nikdy neznali. V současnosti je asi 20% vaší planety alergických na lepek, na což byste se všichni mohli snadno adaptovat. Jakmile do těla začleníte více světla, budou se muset nějaké věci změnit a vaši pěstitelé už začínají měnit své uvažování o těchto záležitostech. Vaše obchody s potravinami se už určitým způsobem adaptovaly na nové potřeby lidstva. Mnoho dalších ještě přijde a vy uvidíte, jak v těchto časech dochází k rapidním změnám.

Velký reset lidstva

Toto je čas přenastavení, velkého resetu lidstva. Probíhá změna nádechu ve výdech a každý člověk na planetě Zemi tomu právě čelí. Zároveň s tím přijde i příležitost zůstat nebo jít, pokud se rozhodnete. Nikdo vás tu nedrží. Pokud se rozhodnete zůstat, budete všechno přehodnocovat, klidně to udělejte. Jste uvolněni ze svých smluv, ačkoli to většina z vás neví. Nastavujete si nové smlouvy, takže si troufněte vytvářet na vaší planetě vědomé smlouvy. Když potkáte někoho, s kým jste na druhé straně závoje uzavřeli nějakou smlouvu, přirozeně vás to táhne k tomu, abyste do této smlouvy nějakým způsobem vstoupili. Většina těchto smluv byla uvolněna, ale to je pro některé z vás velmi frustrující, protože hledáte partnery, s nimiž máte smlouvy. Říkáme vám, drazí, že mnohé z nich budou vybrány znovu; jen už prostě nebudou vyvíjet takový tah jako předtím. Věci, které jste měli vyřešit, jako karmické smlouvy, byly zcela uvolněny, co se magnetismu týče. To neznamená, že když přijdete s někým do kontaktu, nebudete cítit nějaký druh karmického pouta. Budete si možná dokonce přát toto vyjasnit, ale to je jen na vás. Je nutné to udělat pro to, abyste na Zemi byli úspěšní? Drazí, vy už jste byli na Zemi úspěšní. Toto vám zde chceme sdělit. Hru jste vyhráli a teď budujete zcela novou Zemi. Jsme neuvěřitelně nadšení, protože tato [Země] bude mnohem víc v harmonii s domovem, s místem, z nějž pocházíte. A říkáme vám, drazí, že ten posun celého lidstva zpět do světelných těl bude pro některé obzvlášť obtížný. Pomáhejte ostatním, neboť proto jste sem přišli a proč jsou zde mnozí z vás právě teď – sloužit při tomto velkém přechodu a přenastavení lidstva.

Uvažujete o nás jako někom, kdo vás pozoruje seshora; ve skutečnosti ale nahoře nejsme. Je fascinující, že si myslíte, že jsme nahoře, drazí, protože nebe není nahoře – je všude. Toto vnímání jste si osvojili jako děti, které se probouzely uvnitř fyzického těla vleže nebo v rodičovském náručí. Na svět jste se dívali směrem vzhůru a získali jste pocit, že všechno dobré přichází seshora. Jste takové úžasné bytosti. Nemůžeme se dočkat, jak se vyvine tato nová hra. Po celou dobu jsme přímo za vámi, pokoušíme se vám snadno otevírat dveře, zkoušíme učinit váš život o trošku pohodlnějším. Nepotřebujete si cestu probojovávat, jako tomu bylo za staré energie. Cesta nejmenšího odporu se velmi rychle objeví. Umožněte jí to. Zbavte se věcí, kterých se držíte, jen abyste se něčeho drželi, a umožněte si přenastavení a změnu pozice. Toto je nový svět a vy jste do velmi značné míry jeho součástí.

Je otázkou nejvyšší cti chovat se jeden k druhému s úctou a my vás o to žádáme. Pečujte o sebe vzájemně, jakýmkoli způsobem to bude možné. Proto jste přišli. Vězte, že to, co právě hrajete, je zbrusu nová hra, drazí. A hrajte spolu dobře.

Espavo.  Jsem strážce času.

Slovo Espavo je časně lemurský pozdrav : „Děkuji že jsi převzal svou sílu.“

Zdroj

Zdroj: www.osud.cz

Zpět