Dvanáct vláken DNA a fotonový pás

04.08.2013 20:06

 

Zdroj: www.osud.cz

 

Jiří Maria Mašek:  

Poslední dobou zažívám zvláštní stavy. Jako bych stihl vnímat víc věcí naráz. Nevím, zda je to následek, nebo příčina, ale pokud si čtu, většinou si u toho s někým povídám, nebo aspoň koukám do mobilu, či na internet. Stejné je to pokud řídím, což je, pravda, trošku nebezpečné. Chci tím ale říct to, jako by mozek najednou začal stíhat víc věcí naráz. Je to velmi příjemné poznání a jsem zvědav, kam to dál povede. Má to někdo z vás též? Našel jsem jeden z článků, který se právě rozšíření vědomí a multidimensionality týká a v této souvislosti zatím na OSUDu o tom řeč nebyla. Je 12-ti vláknová DNA skutečností? Jedna z lékařek, která kdysi vědecky potvrdila rozšíření DNA, byla nakonec prohlášena za podvodnici a dokonce obžalována za falšování důkazů. Nikdo v této chvíli neví, jak je to ve skutečnosti. Lze vůbec další vlákna najít na fyzické úrovni? A bude se případné rozšíření týkat všech, nebo půjde jenom o humanoidy (což by mělo být asi 30% lidí)? Anebo pouze pro lidi s kristovským vědomím (což by mělo být několik tisíc osob po celém světě?). Zajímavé otázky k úvahám.Nejsou důležité odpovědi, ale otázky. :)

Lékařská věda zjistila, že máme 2 vlákna DNA a 10 vláken „odpadní“ DNA, ale nepochopila účel oné „odpadní“ DNA. Nedávné objevy odhalily její vyšší účel a podporují tak koncept vícedimenzionálního vědomí, což je náš přirozený stav. Tohoto stavu dosáhneme přeorganizováním, znovupropojením a aktivací našich 10 vláken odpadní DNA (tedy opětovným kódováním DNA neboli procesem RRA). Když jsme multidimenzionální, naše fyzické schopnosti jsou znovu probuzeny a vyvine se nám druhá neuronová síť na éterické úrovni. Tato druhá neuronová síť nám umožní žít zároveň ve více dimenzích. Dokážeme pak slyšet, vidět a komunikovat s druhými v těchto dimenzích.

 

Proces překódování DNA má 9 úrovní a každá vyžaduje emocionální čištění na úrovni, která aktivuje brzlík, aby změnil kódování sekvence naší DNA. Překódování v tomto případě znamená zapnutí 44 kódů DNA, které byly dříve vypnuté. Dalo by se to přirovnat k přestavbě vašeho těla na buněčné úrovni, zatímco v tom těle stále žijete.

Proces překódování DNA probíhá na éterické úrovni – někteří ji nazývají světelné tělo. Na této úrovni se 10 vláken vaší odpadní DNA a dvě připojená vlákna přerovnají nad vaším temenem. DNA je holografická, takže může být zároveň přerovnána, znovupřipojena a aktivována. To znamená, že vašich 10 vláken odpadní DNA je simultánně reorganizováno na vršku vaší hlavy (temeno), znovupřipojeno k vašim 12 krystalům korunní čakry a reaktivováno, takže skrze ně opět proudí životní síla.

Jakmile je vašich 12 vláken DNA opět připojeno do 12 krystalů vaší korunní čakry, je práce vašeho Genetického Inženýra a Průvodce Překódováním téměř hotová. Budou na vás nadále dohlížet a sledovat znovupřipojení našich 12 vláken až do okamžiku, kdy dosáhnete frekvence potřebné k plné aktivaci znovupřipojení. Aktivace 12 vláken probíhá ve třech krocích:

1. Aktivace krystalů korunní čakry. Ucítíte to jako svědění na vaší korunní čakře. Ale není to stejné, jako když máte lupy.

2. Aktivace antény MerKaBy. Anténa MerKaBy se používá k přijímání zpráv z jiných dimenzí.

3. Aktivace hypotalamu. To je univerzální překladač a překládá všechny zprávy do vámi zvoleného jazyka. Zprávy jsou přijímány ve formě myšlenkových frekvencí. Mnohé obsahují i emoce, obrázky a jazyk. Hypotalamus vás také informuje o identitě odesílatele. Za chvíli se naučíte po přijetí zprávy identifikovat odesílatele. Jakmile je aktivován hypotalamus, je proces RRA dokončený, stejně jako struktura vaší DNA. Důkazy jsou vizuální (fotky aury), emocionální (v těle se nezdržují negativní emoce) a fyzické (člověk cítí větší kontrolu nad svou silou a denně přijímá zprávy.)

 

Překódování DNA bude požadovat velmi mnoho lidí, proto bylo připraveno jako samospouštěcí proces. Dostane se vám podpory od Genetického Inženýra, který je mimo tento svět. Běžně to bývají bytosti ze Siria A. Dostanete také Průvodce Překódováním DNA, který vás celým procesem provede. Nezištná pomoc je na Zemi poskytována prostřednictvím fóra Nibirijské rady na Yahoo Groups. Je to velmi aktivní skupina, kde lze získat pomoc s procesem překódování.

 

Celá naše sluneční soustava a galaxie Mléčná dráha teď vstoupily do vysoce nabité části vesmíru. Jsme ponořeni do fotonového pásu a v období intenzívního světla, do kterého jsme vstoupili na konci 90. let a ve kterém zůstaneme po dobu 2000 let. V této pozoruhodné době spouští energie z fotonového pásu kompletní přeorganizování života, jak ho známe. Dochází k tomu, protože fotonová světelná energie má schopnost pozvednout veškerý život do vyšší frekvenční dimenze, protože v sobě nese zárodky osvícení pro všechny. Atomické struktury v buňkách našich těl se pomalu přelaďují, aby odpovídaly těmto narůstajícím frekvencím. Posouváme se z třídimenzionálního těla na bázi uhlíku (tedy takového, které odpovídá atomické frekvenci a rotaci uhlíku) k pětidimenzionálnímu nebo vyššímu krystalickému tělu nebo světelnému tělu (takovému, které odpovídá atomické frekvenci a rotaci křišťálu.) Stejně tak v tělech zvířat, v rostlinném světě a u všeho na zemi a uvnitř země dochází k tomuto přechodu, tak jako v celé naší galaxii.

 

Jak bude pokračovat proces přestavby našich světelných těl, začneme si pomalu všímat dopadů toho, jak se stáváme plně vědomými a multidimenzionálními. Tento stav nastane, až bude našich 12 vláken DNA konečně znovu spojených, připojených a aktivovaných. Potom zažijeme život ve vědomí multidimenzionality. Na této úrovni vědomí bychom mohli žít ve třetí dimenzi, zatímco si podržíme naše spojení a vztahy s bytostmi z vyšších říší. Už nebudeme odtrženi od jiných dimenzí tak jako nyní a budeme fungovat ze stavu soucitu soustředěného v srdci (Kristovské vědomí). K tomu dojde, ať už budeme obývat kteroukoliv dimenzi. Nakonec se naučíme, jak žít úspěšně v galaktickém společenství a nakonec ve vesmírném společenství. V současnosti má většina lidí dvě aktivní vlákna DNA v propletené dvojité šroubovici. Někteří jedinci rozvinuli a integrovali tři nebo více vláken a velký počet novorozenců dnešní doby (křišťálové děti) má hodně vláken aktivní DNA. Tato skutečnosti se dá ověřit jednoduchým krevním testem.

Každé z 12 vláken DNA představuje jeden z dvanácti aspektů multidimenzionálního vědomí. Tři vlákna DNA představují a ovládají fyzické tělo, další tři mají na starosti emocionální tělo, další tři mentální tělo a zbývající tři tělo duchovní. V našich tělech všechny tyto aspekty představují nové neuronové dráhy do mozku. Jsou spojené a vyživované skrze endokrinní systém žláz s vnitřní sekrecí. Tyto žlázy pracují v tandemu s energetickými víry v našich tělech, které jsou známé jako systém čaker. Až budou všechny neuronové dráhy fungovat volně s naším systémem čaker, poskytnou kanál do vyšších říší, což povede k naší zkušenosti multidimenzionálního vědomí.

 

Systém čaker

Žijeme ve vesmíru poháněném zákony elektřiny a magnetismu a všechny třídimenzionální životní formy v něm to odrážejí. Naše hvězdy a planety (geomagnetické formy života) všechny mají severní a jižní pól, mezi kterými proudí magnetické siločáry. Naše lidská těla (biomagnetické formy života) jsou také v souladu s tímto bipolárním magnetickým polem, kdy vrchol naší hlavy představuje náš severní pól a chodidla jižní pól. V třídimenzionální podobě tyto siločáry probíhající mezi naší hlavou a chodidly kompletně obklopují tělo éterickou strukturou známou jako torus. Představte si toto energetické pole ve tvaru koblihy, jak se rozšiřuje plně kolem vašeho těla. Říká se mu aura. Všimli jste si, že když někoho poprvé potkáte, jste k této osobě někdy instinktivně přitahováni? To by mohl být důkaz, že obě vaše aury vibračně souhlasně rezonují. Totéž platí, když se cítíte v přítomnosti druhého nepříjemně. Možná, že elektromagnetické energie vašich aur se odpuzují. Ve středu každého bipolárního magnetického pole je magnetické jádro orientované od severu k jihu. V případě jednoduchého tyčového magnetu je to magnetizovaný kus kovu. V případě biomagnetického lidského těla je to kanál pozorovatelný pouze v jemné hmotě, zvaný pránický kanál. V tomto jádru je obsažena životní síla, která vyživuje každou stvořenou bytost po dobu její existence.

Každá duchovní tradice rozeznává a uznává životní sílu, to obrovské pole potenciálu, který dává vzniknout veškeré existenci a poté ji v každém okamžiku vyživuje. V čínských duchovních učeních se tato životní síla nazývá qi nebo chi (např. Tai Chi, zvyšování životní síly), zatímco Japonci a Korejci ji nazývají ki, (Reiki, léčení životní silou). V indické a tibetské tradici se označuje jako prána. Křesťanská tradice nazývá životní sílu posvěcující milostí nebo milostí. Zastánci spirituality New Age o tomto poli mluví jako o světle nebo bílém světle a fyzici ho znají jako subatomické nebo kvantové pole. V této době životní sílu zesiluje a rozšiřuje fotonový pás. Když potkáváte spousty lidí, kteří se pohybují v kterémkoliv velkém městě, můžete si všimnout mnohých z těch, kteří trpí sníženým přístupem k životní síle. Projevuje se to na jejich zdravotním stavu, jejich pocitu otevřenosti a sebedůvěry a dokonce i na tom, jak si rozumí s ostatními a jak se nesou. Všichni musíme plně získávat životní sílu, abychom maximalizovali její přínos pro náš každodenní život. Náš systém čaker je prostředek, který byl krásně sestrojen právě pro tuto funkci.

 

Čakra je slovo v sanskrtu, které znamená „rotující disk“ nebo „kolo“. Je to jeden z mnoha lidských názvů pro to, co je považováno za biofyzické spojení k naší duši nebo duchu. Existence těchto energetických spojení neboli čaker znamená, že duše nebo duch je ponořený do fyzického těla a celým tělem prostupuje. V současnosti má každý z nás sedm těchto energetických spojení vetknutých do meridiánových center našeho těla, z nichž některá leží podél páteře. Tato centra mají podobnou funkci jako rozvodná skříň v elektrickém systému našeho domova nebo kanceláře. Naše fyzické tělo je řízeno také skrze nesmírně komplikovanou soustavou neuroelektrických obvodů s řadou speciálních míst, kde se tyto obvody sbíhají. Každé z těchto míst je monitorováno speciálním miniaturním neuropočítačem připojeným skrze centrální nervový systém k mozku. A právě tato speciální místa se nazývají čakry a každé plní několik funkcí. S funkcemi každé čakry souvisí také určité endokrinní žlázy. A protože vibrační pole světla také aktivuje barvu a tón, každá z čaker vydává svou vlastní barvu a zvuk.

 

ČERVENÁ (endokrinní žláza: nadledvinky) kořenová čakra nás spojuje s fyzickým světem a slouží jako základ k budování a rozvoji osobnosti. Toto je čakra přijetí, která nám umožňuje cítit se ukotvení, stabilní a v bezpečí. Když plně funguje, cítíme se přítomní zde a tady a spojení se svým fyzickým tělem.

ORANŽOVÁ (pohlavní žlázy: vaječníky/varlata) tvořivá nebo posvátná čakra je centrem sexuální energie a kreativity, vyrovnává vysílání a přijímání pocitů a emocí ve všech vašich vztazích.

ŽLUTÁ (slezina) čakra solárního plexu je místem, ze kterého vychází naše čest, integrita a síla. Je podstatou toho, kdo jsme. Když je otevřená, máme věci ve vlastních rukách a máme dostatečnou sebeúctu.

ZELENÁ (brzlík) srdeční čakra je centrem systému. Je známá také jako velký transformátor, tvoří schopnost svobodně a beze strachu milovat a vědomí sebe sama. Když plně funguje, člověk je soucitný, přátelský a schopný pracovat harmonicky ve všech vztazích.

SVĚTLE MODRÁ (štítná žláza) krční čakra je místem, kde se pocity a emoce transformují do konkrétního vyjádření. Tato čakra vám pomáhá najít rovnováhu mezi mlčením a mluvením a pomáhá vám říci, co doopravdy cítíte. Když je otevřená, nemáte potíže vyjádřit se slovně nebo umělecky.

INDIGOVÉ (šišinka) „Třetí oko“ mezi obočím nad nosem vás spojuje s vaším duchovním bytím a přivádí do vašeho denního života intuici a uvědomění. Toto centrum nám umožňuje zažívat náš šestý smysl intuitivního vědění a fantazírovat.

FIALOVÁ (hypofýza) korunní nebo temenní čakra vás spojuje s vaším úplným bytím s uvědoměním, že vy, vesmír a Velký Tvůrce jste všichni jedno. Když správně funguje, jsme bez předsudků, vědomi si světa, sebe samých a dalších dimenzí.

 

Vlákna DNA a žlázy s vnitřní sekrecí

Každé z následujících dvanácti vláken DNA představuje jeden ze dvanácti aspektů multidimenzionálního vědomí.

1. vlákno: Odvaha pohybovat se směrem vpřed a integrovat naše strachy
2. vlákno: Schopnost soustředit se na něco a dotáhnout to do konce
3. Vlákno: Udržování rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií
4. vlákno: Rovnováha mezi naším energetickým polem a fyzickým tělem
5. vlákno: Mírumilovný život ve stavu přijetí
6. vlákno: Síla stát ve své pravdě bez ohledu na výsledek
7. vlákno: Schopnost akceptovat temnou i světlou stranu
8. vlákno: Schopnost udržet osobní hranice bez ohledu na výsledek
9. vlákno: Schopnost přijmout různorodé společenství a žít v něm
10. vlákno: Schopnost naladit se a naslouchat své duši či svému vyššímu já
11. vlákno: Síla představovat si, tvořit a manifestovat tyto vize ve 3D

12. vlákno: Schopnost být akceptující, laskavý a ocenit hodnotu všech věcí

 

Žlázy s vnitřní sekrecí

 
Hypotalamus – Přetransformovávám to, čemu věřím
Šišinka – Vidím nebo představuji si co přijímám
Hypofýza – Slyším, co přijímám
Štítná žláza – Říkám, co přijímám
Brzlík – Čistím a přeměňuji to, co přijímám
Srdce – Cítím, co přijímám
Pohlavní žlázy – Tvořím a manifestuji, co přijímám
Nadledvinky – Jsem pravdivý k tomu, co přijímám

 

A tak v procesu překódování musí být každé vlákno jednotlivě znovupřipojeno ke každé žláze a potom aktivováno. To poskytne DNA aktualizaci, která je nutná k udržení plného vědomí a komunikace s vyššími říšemi. Tyto aspekty ve fyzické sféře představují nové neuronové dráhy do mozku. Až bude spojení dokončeno, budeme plně cítit své multidimenzionální vědomí a budeme k němu mít plný přístup. Tento proces překódování pohání zejména světlo z fotonového pásu, které do nás vstupuje skrze hypofýzu a šišinku. K opětovnému připojení také dochází velmi pomalu, protože jinak by naše tělo a nervový systém mohly „vyhořet“ a nepřežili bychom to ve zdraví. Můžeme na tomto procesu aktivně spolupracovat tak, že se budeme snažit pochopit, co se s námi děje. Naše schopnost interakce s novými frekvencemi světla a naše schopnost absorbovat je do našich fyzických těl určí, jaký pokrok uděláme v tomto dalším stupni naší fyzické a duchovní evoluce. Když budeme pečlivě sledovat náš systém víry a naše činy a přitom používat emoce a vůli jako pohon pro duchovní vývoj, změníme a vyčistíme mnoho nežádoucích starých myšlenkových forem a vzorců, které už nám neslouží.

Dejte si pozor na ty, kdo nabízí techniky k urychlení nebo přílišnému pokroku v překódování vaší DNA – zejména pokud to je za tučnou cenu. V této době se nám aktivně věnuje mnoho vyšších bytostí, andělských průvodců a mistrů. Pomáhají každému z nás v procesu překódování, abychom se nic nesnažili uspěchat. Tento proces se nedá uspíšit ani ničím, co si přečteme v knihách nebo koupíme v láhvi. Děje se to přesně v ten pravý čas, bez ohledu na to, jak moc se do toho snažíme zasahovat. Tento scénář je obrovský a zahrnuje naši celou galaxii Mléčné dráhy. Děje se tak v reakci na božský plán pro nás vesmír, který spustil Stvořitel všeho, co existuje. Takže se uvolněte a poddejte se proudu, dovolte tomu všemu, aby se to projevilo v tom správném čase. Užijte si tu jízdu. Konečné výsledky budou úchvatné a uvedou nás do multidimenzionální zkušenosti života v soucitu v Nebi na Zemi.

 

Zdroj

Zpět