Hot Spot: Pátá srdeční komora a sumerský trámový kříž

23.12.2016 14:40

Der Honigmann

Kdo se ve svém vědomí odebere do této páté srdeční komory, nalezne tam prostor pro svoji duši, své osobní silové místo, v němž se nachází přístup ke všemu, co je. Pro mnohé je to místo inspirace a klidu.

 

Srdce a pátá srdeční komora: biologický stroj na kosmickou energii v našem organismu

Naše srdce je nejvýkonnějším orgánem celého těla. V průběhu života jím projde neskutečné množství krve, kterou srdce neúnavně žene do jedné každé buňky organismu, aby byla dostatečně zásobena kyslíkem a živinami.

Je to však všechno?

V průběhu dějin byl tento orgán vždy spojován s emocemi a city. Zlomilas mi srdce, je to člověk bez srdce, srdce mu spadlo do kalhot… tento pohled na srdce se odráží v celé řadě rčení a slovních obratů.

Víme, že srdce má čtyři komory – dočteme o nich v každé učebnici anatomie.

V každém lidském srdci prý ale existuje i pátá, neprodyšně uzavřená srdeční komora, jíž se chirurgové při operacích co nejpečlivěji vyhýbají.

Tuto teorii razil jako první dr. Otoman_Zar-Adusht_Hanish(1844 – 1936).

Kdo to vlastně byl?

Podle některých zdrojů se tento muž narodil jednomu ruskému diplomatovi v íránském Teheránu. Chlapec přišel na svět s vrozenou vadou srdce a časem byl poslán do zoroastrijské skupiny, jejíž kněží („Magi“, odtud moderní termín mág, magie; „magi“ byli ostatně i ti Tři tzv. králové z východu) ho po 26 letech nemoci pomocí speciálních technik, mj. dechových, konečně zbavili potíží se srdcem.

Dr. Hanish pak věnoval svůj život adaptaci zoroastrismu pro moderní dobu. V Americe a v Evropě založil náboženství světla, které stavělo na doporučeních týkajících se stravy, dýchání a tantrických technik a jmenovalo se po laskavém bohu zoroastrismu Ahura Mazdovi (Ormuzdovi): Mazdaznan.

Na počátku 20. let učinil dr. Hanish objev tzv. božského atomu. Tvrdil, že v zadní části čtvrté srdeční komory (v levé srdeční předsíni) se nachází pátá komora, v níž je tento božský atom umístěn. V páté komoře je vzduchoprázdno, obsahuje dokonalé vakuum. Říká se jí rovněž Hot Spot; právě zde je sídlo božství, které vychází z této páté komory vzhůru ke korunní čakře a dál k posvátné multidimenzionální duši. Je to trvalé spojení přímo se samotným Zdrojem!

Lidé někdy toto místo cítí, když pociťují hlubokou a především pravou lásku k jinému člověku či bytosti. Tehdy se toto místo rozšiřuje a dostavuje se tělesný, hmatatelný pocit tepla, které se šíří a zvětšuje rozsah srdečního centra. Největší zjevení, které mistr Hanish poskytl tomuto světu, se týkalo právě této páté srdeční komory a v ní sídlícího pravého Já, které se tam usídlilo při početí a tělo opouští až v okamžiku fyzické „smrti“. S posledním výdechem odchází, aby žilo dál v jiných sférách.
Před několika lety narazili američtí lékaři na bod cca velikosti špendlíkové hlavičky v levé horní části srdce, jenž byl mnohem teplejší než zbytek orgánu. Právě to je to místo, kde žhne božská jiskra a toto její žhnutí je fyzicky zjistitelné! Jiskru ustavičně vyživuje proud božských elektronů – božských světýlek – který teče do srdce každého člověka přímo od Stvořitele.

Kardiologové zpravidla o tomto záhadném bodu v srdci vědí, ale většinou o něm nehovoří, protože pro něj nemají žádné vysvětlení. Ona to není jen nějaká krásná myšlenka, že my a Bůh jsme jedno – je to fyzikální skutečnost, a dokonce i když existenci Boha popíráme, proudí od něj do jiskry v našem srdci v každém jednotlivém okamžiku naší existence Jeho životní energie.

Každá molekula krve, která nám projde srdcem, je pokaždé znovu nabita touto volnou energií, touto životní sílou samotnou. Tatáž energie nepřetržitě proudí naší nervovou soustavou. Díky tomu, že krev prochází tímto horkým bodem, je znovu a znovu čištěna a transformována. Naše srdce tedy není jen nějaká pumpa, ale místo, kde dochází k transformaci a čištění krve. Celý dosah tohoto zjištění můžeme jen matně tušit, zejména když si uvědomíme, že se krvi říká i „nositelka života“. Beztoho je nutné poopravit si představu srdce jako jediného mechanismu zodpovědného za krevní oběh. Krev totiž proudí i sama od sebe. Energetický impuls k tomuto samostatnému pohybu získává od zmíněné jiskry.

Pravý duchovní vývoj člověka vždy provází zvětšování této jiskry. Každé popření Boha, odvrácení se od jeho principů, každá destruktivní myšlenka jiskru oslabuje. Čím menší jiskra, tím větší trápení na tomto světě: nemoc, trampoty a nouze. Jakmile začneme harmonizovat své pocity a dokazovat své vážné úsilí duchovnějším, láskyplnějším životem, může se jiskra začít zvětšovat. Vše, co budeme dělat, bude nabito stále větším množstvím energie, bude mít větší dosah a významnější dopad, jak co se týče soukromého života, tak toho pracovního.

Pět komor kosmického biologického stroje
Georg Merkl vysvětluje pátou srdeční komoru pomocí symbolu trámového kříže starých Sumeřanů, který popisuje jako stroj na biologickou energii.

 

Aššurnarsipal I. s hlavními symboly Annunakiů

Tento kosmický biologický stroj odpovídá i merkabě, kde čtyři křídla absorbují vesmírnou energii a vedou ji do centrální páté komory. Merkl píše:

Tento kosmický bioenergetický stroj je součástí „hardwaru dodaného Stvořitelem“ – je zahrnut do samotné struktury stvořených bytostí. Existuje věčně v těch mnoha vesmírech, pro něž je charakteristická metatronická technologie založená na celistvém světle (Whole-Light-Technologie).

Čtyři ramena tohoto kosmického biologického stroje se setkávají ve středu, v „kosmickém uzlu“. Stroj se vyznačuje depolarizovaným, toroidním schématem zapojení, v němž se skrývá multidimenzionální hologram čitelný v tomto vesmíru. Je v něm moc kříže, Černého slunce, ústupu světelného sloupu z centra sluneční soustavy, působící prostřednictvím softwaru založeného na prapůvodním schématu („modrotisku“) Adama Kadmona. Tento software založený na božském schématu člověka ADAMU nám byl vložen na počátku současné epochy sedmi mocnými Elóhím, našimi annunakijskými dohlížiteli. Řídí náš místní vesmír a jeho vývoj.

Vodorovná ramena tohoto kosmického biologického stroje jsou nádechy a výdechy Stvořitele. Temná kosmická komora imploduje, depolarizuje se a vtahuje do sebe kosmickou materii neboli suť, zatímco bílá komora exploduje a z obnovené, opětovně polarizované hmoty vytváří hardware. Tmavý zvon je stvořitelův nádech, bílý stvořitelův výdech. Střed stroje je transformátor: svislý světelný sloup prochází horním zvonem do středu kříže, kde dochází k jeho komprimaci pomocí čočky Temného slunce. Změněné světelné paprsky pak vycházejí ze spodního zvonu jako Black Water (Černá voda). Stroj transportuje křišťálovou mřížku, která se projevuje pomocí fraktálových mechanismů a stará se o to, aby měly všechny formy manifestovaného života adamovského stvoření dostatek světla.

Mandelbrotův objev fraktálů otevřel portál, díky němuž začínáme na matematické rovině chápat tento skrytý řád světa, jenž umožňuje, aby se Stvořitelův dech projevoval v těch mnoha dimenzích a rovinách našeho univerza.

(…)

Zdroj: veksvetla.cz/hot-spot-pata-srdecni-komora-a-sumersky-tramovy-kriz/

Zpět