Lymfatický systém a jeho funkce

04.02.2013 02:03

Lymfatický systém je tvořen z lymfatických cév, lymfatických uzlin, lymfatických kmenů a lymfatických orgánů. Lymfatický systém se velmi podobá krevnímu systému, je však mnohonásobně jemnější, není to uzavřený systém a nemá centrální pumpu, srdce, jako systém krevní.

Lymfatický systém je nedílnou součastní imunitního systému člověka. Lymfatický systém absorbuje přebytečné tekutiny a zajišťuje jejich návrat do krevního řečiště. Lymfatický systém odstraňuje jedovaté zplodiny vznikající v průběhu metabolických procesů v organismu nebo toxické látky, které do organismu vstupují z vnějšího prostředí (ať už vzduchem nebo potravou).

Lymfatický systém je složen z těchto částí:

 • Lymfatické kapiláry
 • Lymfatické cévy
 • Lymfatické uzliny
 • Lymfatické kmeny (mízovody)
 • Lymfatické orgány (brzlík, mandle, slezina, kostní dřeň a slepé střevo)

Lymfatický systém a jeho anatomie

Lymfatický systém má počátek v lymfatický kapilárách vedoucích podél tepen a žil. Lymfatické kapiláry jsou tenkostěnné slepé trubičky, které tvoří hustou síť ve většině orgánů našeho těla. Sbírají tkáňový mok, který prostupuje stěnou lymfatických kapilár. Po prostupu již nehovoříme o tkáňovém moku, ale o míze (lymfě). Stěna lymfatické kapiláry je propustná pro všechny látky z mezibuněčných prostor.

Lymfatické kapiláry se spojují v lymfatické cévy, které mají chlopně bránící zpětnému toku lymfy. Lymfatické cévy nenajdeme v centrálním nervovém systému, kostí, zubů a chrupavek. V průběhu lymfatických cév najdeme lymfatické uzliny (nody), které si můžeme na těle nahmatat (např.: ve slabinách, podpaždí).

Lymfatické uzliny najdeme v průběhu lymfatických cév, které se podílejí na tvorbě lymfocytů a protilátek imunitního systému, filtrují protékající lymfu a zadržují toxické látky. Mají obvykle ledvinovitý nebo fazolovitý tvar. Na povrchu je vazivová blána a uvnitř trámčina. Počet lymfatických uzlin, velikost a stavba závisí na věku a na prodělaných nemocech. Přibližně je v organizmu 450 lymfatických uzlin.

Lymfatické cévy se spojují do dvou velkých lymfatických mízovodů (hrudní lymfatický mízovod a pravý lymfatický mízovod), které ústí do hlavopažních žil krevního systému. Největší je hrudní lymfatický mízovod, který odvádí lymfu z dolní a levé poloviny těla. Pravý lymfatický mízovod vede lymfu z pravé poloviny hlavy, krku, pravé horní končetiny a pravé plíce.

Lymfatické orgány se dělí na centrální a periferní. Centrálním lymfatických orgánem je u člověka brzlík. Mezi periferní lymfatické orgány patří lymfatické uzliny, slezina a mandle.

Brzlík je uložen za hrudní kostí. S postupem věku se zmenšuje a mění ve vazivo. V dětství je brzlík velmi důležitý pro vývoj a správnou funkci imunitního systému. Dozrávají zde T-lymfocyty, které hrají důležitou úlohu v imunitním systému organismu.

Slezina je uložena za žaludkem u páteře. Tvarem připomíná kávové zrno. Na povrchu je vazivové pouzdro vybíhající dovnitř jako trámčina vyplněna tmavě červenou dření z červených krvinek (erytrocytů) a bílou dření (lymfatická tkáň). Ve slezině vznikají lymfocyty a monocyty, které po přeměně na makrofágy odbourávají 90 % zanikajících červených krvinek. Proto se při onemocněních doprovázených rozpadem krvinek slezina zvětšuje. I přesto, že má slezina v našem těle řadu důležitých funkci, není pro život nezbytná.

Slezina zastává v organizmu tyto funkcí:

 • Vývoj lymfocytů (po celý život)
 • Tvorba protilátek
 • Zachycování starých a poškozených erytrocytů a jejich odstraňování (nezachycuje pouze červené krvinky, ale také mikroby)
 • Zásobárna krve

Mandle jsou párovým orgánem. V podstatě jsou to lymfatické uzliny. V našem těle máme mandle nosní a krční. Jsou prvním místem, kde se zachytávají cizorodé látky, které vstupují do organismu nosem nebo ústy.

Lymfatický systém a jeho selhání

Pokud lymfatický systém nefunguje správně, dochází v podkoží k hromadění vody, tuku a odpadních látek. Lymfatický systém se špatnou funkcí se zpočátku projevu jako nenápadná únava nohou, později celého těla, otoky kotníků, lítek, stehen a nakonec i otoky v břišní krajině. Zplodiny metabolismu se ukládají do mezibuněčných prostor a lymfatický systém nezvládá plnit svou funkci. Pokud nedojde ke včasnému zásahu, návrat do normálnímu stavu nebude již možný.

Proto je velice důležitá prevence (posilovat lymfatický systém). Použitím lymfatické masáže můžete posílit lymfatický systém, Vaši imunitu a také slouží jako prevence vrásek a celulitidy.

Lymfatický systém a lymfa

Lymfa (míza) je bezbarvá tekutina kolující v lymfatickém systému, sbírá se z celého těla a vrací se do krve. Složení lymfy je podobné krevní plazmě, ale s menším obsahem bílkovin a je velmi proměnlivé a závisí na charakteru tkáně nebo orgánu (např.: lymfa ze střev je bohatá na tuky), ve které se tvoří. Denně se lymfy vytvoří 2-3 litry. Množství samotné proudící lymfy se odhaduje na 1 litr. Pohyb lymfy v lymfatických kapilárách a cévách je zajištěn stahováním kosterních svalů (u ležících pacientů jsou proto nutné masáže, aby lymfa byla neustále v pohybu a plnila svou funkci).

Funkce lymfy:

 • Odvod přebytečné tekutiny
 • Odvod tuků (především triacylglycerolů)
 • Ochrana organismu (při infekci nastává v lymfatických uzlinách zánět, dochází k jejich zvětšení)

 

 

LYMFODRENÁŽNÍ MASÁŽ

Lymfodrenážní masáž zprůchodňuje povrchové lymfatické cévy a napomáhá tak odtoku přebytečné vody z lidského těla.

Na rozdíl od krevního systému, lymfatický systém není uzavřený a nemá centrální pumpu - srdce. Cirkulace lymfy je do značné míry ovlivněna nízkým tlakem díky peristaltice, a chlopním. Lymfa se pohybuje žilkami jedním směrem, který je ovlivněn semilunárními chlopněmi. Tento pohyb je závislý hlavně na pohybu tělesných svalů při jejichž pohybu se v nich pohybují tekutiny. Rytmickými stahy žilních stěn skrze pohyb pomáhá dostat tekutiny i do těch nejmenších lymfatických cév - kapilár. Těsným oblečením se redukuje pohyb a následný odtok toxinů a tím se na exponovaných místech akumulují. Z menších lymfatických žil jsou látky přepravovány do pravých lymfatických žil (pro vrchní část těla) a do prsních žil (pro zbytek těla). Obě žíly dále posouvají lymfu do podklíčních žil. V lymfatických uzlinách lymfa spolupracuje s bílými krvinkami pro ochranu organismu před infekcemi rakovinotvornými buňkami, virusy či bakteriemi. Lymfatické cévy tvoří velkou část imunitního systému. Jejich úlohou je odvod toxických látek z tělesných tkání. Při normální činnosti protéká lymfatickým systémem přibližně čtyři litry tekutin, co jsou vlastně vedlejší produkty metabolických procesů.

Ochablost svalů, nedostatek pohybu, a jednostranná zátěž jsou nejčastější příčinou nedostatečného odvádění toxinů a hromadění těchto škodlivých látek ve tkáních a kloubech. Nejčastějšími projevy nedostatečného odvádění jsou pocity únavy, "těžké" nohy, celulitida, oslabení imunitního systému a otoky. U postiženého lymfatického systému dochází k uskladňování lymfy v tělesném systému a tvorbě tzv. lymfatických otoků. Použitím lymfodrenážní masáže se používá jemné techniky, která napomáhá odtoku lymfy a tím zmírňuje otoky. Z kosmetického úhlu pohledu je využívána jako prevence proti vzniku celulitidy, vrásek na krku, obličeji a dekoltu. Podporuje detoxikační a imunitní schopnosti organismu. Pomáhá odstraňovat rohovaté povrchové vrstvy kůže, lymfodrenážní masáž dále zrychluje vyprazdňování povrchových žil a lymfatických cest. Dále podporuje vstřebávání otoků, krevních výronů, pomáhá snižovat bolest svalů, zlepšuje prokrvení tkání a svalů, zlepšuje celkovou činnost tkání a jejich vylučování a podporuje správnou činnost hluboko uložených orgánů.

Použitím lymfodrenážní masáže můžeme posílit celkový imunitní systém a pozitivně ovlivňovat vývoj zdravotních problémů, kterým by klasické druhy masáží uškodili. Nejvíce prospěšná je lymfodrenážní masáž po operacích nohou, kdy dochází k odlehčení jejich přetížení. Obnovuje a posiluje se tak lymfatický systém a prokrvení pokožky bez ohrožení křečových žil. Tento typ masáže tvoří základ pro ošetření pokožky a celulitidy, je vhodná jako prostředek pro zlepšení imunity, prevenci proti vráskám a detoxikaci organismu.

 

Zdroj: https://compex.zdravi-cz.eu/lymfaticky-system.php

 

Zpět