O metodě Ludmily Mojžíšové

09.02.2015 23:32
Autor: Michaela Weissová 
Ludmila Mojžíšová (nar. 25.9.1932) celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence funkčních poruch pohybového ústrojí. Pracovala jako rehabilitační sestra a vyvinula metodu využívající cvičení a mobilizaci s jejíž pomocí se daří odstraňovat některé druhy ženské i mužské sterility. Díky ní se děťátka dočkalo mnoho z těch, kteří po dětech dříve marně toužili. Ludmila Mojžíšová předávala své bohaté zkušenosti spolupracovníkům. Používání této metody se velmi rozšířilo a dnes se již běžně užívá v rehabilitačním lékařství. V roce 1991 uznal ministr zdravotnictví metodu Ludmily Mojžíšové jako metodu první volby k léčbě funkční ženské sterility.   
 

Kdy může metoda pomoci Následuje výčet potíží, které mohou být cvičením a mobilizacemi dle Mojžíšové zásadně zlepšeny: -

 
 •  funkční vertebrogenní potíže (bolesti páteře) 
 • skolióza u dětí do 15-ti let artróza kyčlí, 
 • bolesti kostrče bolesti zevních pohlavních orgánů, 
 • bolest při pohlavním styku, chybění orgasmu chybění menstruačního krvácení u mladých dívek nepravidelné či bolestivé menses malá,
 • nevivynutá děloha, obrácená poloha dělohyne průchodnost vejcovodů opakované potraty nemožnost otěhotnění 
 • zlepšení kvality spermií zácpa pomočování u žen šetrné provádění v těhotenství usnadňuje porod   
 
Uvedené cviky můžete vyzkoušet sami. Pokud však chcete mít jistou správného provedení, je nutno cvičit pod vedení školeného fyzioterapeuta. Aby nedošlo k zanedbání léčby měly by být výše uvedené diagnózy nejdříve konzultovány s lékařem. Pokyny ke cvičení Doporučenou sestavu cviků pro uvolnění a posílení svalů, udržujících správné postavení páteře, navrhla a v roce 1985 poprvé uveřejnila známá rehabilitační pracovnice Ludmila Mojžíšová. Cviky jsou zaměřeny na odstranění potíží vyvolaných funkčními poruchami v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Celá sestava je zcela nenáročná na provedení a fyzickou zátěž a při správném provádění je vysoce účinná. Při cvičení je nezbytné dodržovat uvedené pořadí cviků a respektovat uvedené jednoduché zásady. 
 

Zásady správného provádění cviků:

 • Cvičit velmi pomalu. 
 • Při cvičení dbát na správné zapojení svalů – nesmíme cvičit švihem, ale pozvolným, plynulým zapojováním jednotlivých svalů. 
 • Cviky provádíme jen do příjemného pocitu tahu, tlaku nebo napětí svalů a okolních tkání. Cvičení nesmí vyvolat bolest! 
 • Cvik, který se nám z jakéhokoliv důvodu obtížně provádí, raději jen naznačíme: v základním postavení mírně napneme svaly tak, jako bychom se chystali cvik skutečně provést. Máme-li pocit tahu nebo napětí, po chvíli (asi deseti vteřinách) cvik zvolna ukončíme. Nemáme-li pocit bolesti, v provedení cviku zvolna pokračujeme až k pocitům tahu a napětí, předstupňů bolesti, opět chvíli v této poloze vydržíme, potom se zvolna vracíme do původní polohy. 
 • Mezi jednotlivými cviky necháváme deseti až třicetivteřinové přestávky, podle obtížnosti cviků a celkového stavu cvičícího.   
 • Cviky jsou záměrně voleny tak, aby v počáteční fázi navodily uvolnění a protažení často přetížených oblastí trupu a velkých klubů horních a dolních končetin. Cvičení uvedené sestavy je nejúčinnější v případech, kdy se skutečně jedná o funkční poruchu pohybové soustavy a ne ještě o strukturální změny. Pokud bychom uvedené zásady nedodržovali, může se dostavit i opačný účinek.   
 • Rehabilitační cvičení dle Ludmily Mojžíšové PaedDr. Marie Zelená podle publikace Ludmily Mojžíšové, kresby: Eva Fantová Uvedená sestava zahrnuje cviky z nejznámější sestavy paní Mojžíšové – cvičení umožňující otěhotnění. Tato sestava je komplexnější a lépe zahrnuje procvičení celého těla.
 

Procvičení oblasti krční, hrudní a bederní páteře 

1. V sedu na židli. Vytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Uvolněně maximální předklon hlavy a vzpřim. (Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva.)   
1. cvik
 
 
2. V sedu na židli. Vytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Co největší úklony hlavy vpravo a vlevo. (Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva.)   
2. cvik
 
 
3. V sedu na židli. Vytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Předklonem hlavy otáčet vpravo a vlevo. (Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva.)  
3. cvik
 
 
4. V sedu na židli. Kroužení rameny vpřed a vzad. (Uvolnění ramenního kloubu.)   
4. cvik
 
 
5. V sedu skřižmo. Ze vzpažení skrčit upažmo dolů, zatlačit lopatky vzad a dolů. Zatlačíme do loktů („svícen“). Ruce v úrovni ramen, lokty tlačíme vzad. Při vzpažení vdech, při skrčení dolů upažmo výdech. (Posílení pletence ramenního.)   
5. cvik
 
 
 
6. V sedu na židli, pokrčit vzpažmo, předloktí do­vnitř, ruce spojeny dlaně­mi. Táhneme dlaněmi od sebe a napínáme prsní svaly. Poloha paží určuje napětí v různých místech žeber. (Posílení prsních svalů.)   
6. cvik
 
 
7. Vzpor klečmo, ruce opřeny o stoličku ve výši asi 30 cm. Zvolna „vyhrbit“ bederní páteř, zvolna prohnout. Při tomto cviku dbáme, abychom procvi­čovali převážně dolní oblast páteře. (Uvolnění beder.)   
7. cvik
 
 
8. Vzpor klečmo, ruce opřeny o stoličku (jako 7). Otáčet trup a střídavě upažovat pravou, levou. (Rotační protažení bederní páteře.)   
8. cvik
 
 
9. Vzpor klečmo, ruce opřeny o stoličku. Úklony stranou v oblasti bederní páteře, pohyb bérců proti hlavě. (Uvolnění a protažení v oblasti bederní páteře.)   
9. cvik
 
 
10. Vzpor klečmo. Zvolna vyhrbit bederní páteř, zvolna prohnout. Důležitý je rovněž pohyb hlavou: při prohnutí jde hlava vzhůru. (Uvolnění a protažení v oblasti hrudní a horní části bederní páteře.)   
10. cvik
 
 
11. Vzpor klečmo. Otáčet trup a střídavě upažovat pravou, levou. ( Protažení do otočení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře.)   
11. cvik
 
 
12. Vzpor klečmo. Úklony (stranou), pohyb bérců proti hlavě. (Protažení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře.)   
12. cvik
 
 
13. Podpor klečmo na předloktích. Střídavě vyhrbení a prohnutí horní části hrudní páteře. Pohyb hlavy je rovněž důležitý, viz cvik 10. (Uvolnění a protažení v oblasti horní části hrudní páteře.)   
13. cvik
 
 
14. Podpor klečmo na předloktích. Otáčet trup a střídavě upažovat pravou a levou. (Protažení do otočení v oblasti horní části hrudní páteře.)   
14. cvik
 
 
15. Podpor klečmo na předloktích. Úklony (stranou) v oblasti horní části hrudní páteře, pohyb bérců proti hlavě. (Protažení v oblasti horní části hrudní páteře.)   
15. cvik
 
 
16. Leh na zádech skrčmo přednožmo, rukama přidr­žujeme kolena. Přitáhnout kolena k hrudníku, hlavu a hrudník nezvedat. Pak stáhnout hýždě a tlačit kolena do dlaní. (Uvolnění beder a křížokyčelního skloubení.)   
16. cvik
 
 
17. Leh na zádech. Vzpažit, vytahujeme trup do délky (paže a nohy opačným směrem) tak, že se snažíme vyrovnat všechna zakřivení páteře. (Uvolnění oblasti celé páteře.)   
17. cvik
 
 
18. Leh na zádech pokročmo roznožný. Střídavě pokládáme kolena v ose kyčle vlevo a vpravo. (Uvolnění v oblasti křížokyčelního skloubení.)   
18. cvik
 
 
19. Leh na levém boku, unožovat pravou. Střídat leh na pravém a levém boku. (Uvolnění vazů mezi pánví a křížovou kostí.)   
19. cvik
 
 
20. Leh na břiše, levou dolní končetinu pokrčit, pánev přitisk­nout k podložce. Levé koleno přitáhnout co nejvíce vzhůru, případně přitáhnout rukou – do skrčení únožmo. Střídáme skrčení únožmo levou a pravou. (Uvolnění v oblasti křížokyčelního skloubení, protažení svalů podél páteře, protažení přitahovačů stehna.)   
20. cvik
 
 
21. Vzpor klečmo. Zanožit levou, protáhnout do dálky s výdrží asi 6 vteřin. Hlavu nezvedáme, je v poloze prodloužení trupu. (Posílení v oblasti bederní páteře a hýžďových svalů.)  
21. cvik
 
 
 
22. Leh na zádech. Přednožit, nohama kmitáme vzhůru a dolů v rozsahu asi 15 stupňů po dobu asi deseti vteřin. V druhé fázi následuje leh skrčmo, dvakrát hluboký nádech a výdech. (Posílení břišních svalů.) 
22. cvik
 
Musím říci, že mě osobně cvičení paní Mojžíšové velmi pomohlo se rychle zregenerovat po operaci páteře a stále se mu věnuji. Z celého srdce ho doporučuji všem! ℒℴνℯ ❤ Mia   
 
 
Originál textu a další informace naleznete na https://slunecnyzivot.cz/2013/02/o-metode-ludmily-mojzisove/
Zpět