Úroveň napojení našeho osobního lokálního vědomí na univerzální vědomí Univerza vesmírného celku nám zatím nedovoluje pochopit kroky, které činí bytost zvaná Vladimír Putin.

22.03.2015 20:59

Když se po několika týdnech přestávky v psaní a pravidelného cca. 2-letého přispívání do internetové čtenářské komunity opět rozhlížím, kde bych pokračoval, zjišťuji, že míra záměrné blokace našeho procitnutí se od té doby zvětšila asi 100x. Vnímám obrovskou touhu ze strany jistých skupin i jednotlivců zastavit procitnutí z našeho stavu „pasivity a spánku“ do trvalého probuzení, později osvícení.

Co ovšem vnímám především, tak sílí a mohutní praktiky, kterým je nám představována fyzická realita s jasným záměrem nasměrovat naše vědomí zpět do stavu spánku a hibernace. Totiž se ve stále větší a větší míře probouzí lidské vědomí nás všech. Probuzená lidská bytost je velmi těžko ovladatelná a manipulovatelná. V tomto stavu bytí byla téměř celá lidská společnost od doby, kdy nám všem bylo geneticky odpojeno 10 vláken DNA z 12. Došlo tím k trvalému a mnoho mnoho generací trvajícímu spánku, kdy to, co nám bylo představováno kýmkoliv a později médii, jsme téměř bezpodmínečně přijali a děje v realitě, které jsme vnímali, byli jen přípravou na mnohem větší uvěznění. Toto se týkalo i obou světových válek, toto se týkalo i našeho vnímání věčného boje Západu a Východu. Skutečný podtext jsme však nedokázali vidět. S 2 vlákny DNA jsme jako čistá nepopsaná deska, do které bylo možné nahrát v podstatě cokoliv, proces nahrání a vytvoření matrixu, ve kterém jsme i nadále, byl usnadněný dokonalou znalostí principů hmoty, stavby lidské bytosti, principů, kterými je realita vytvořená. Tyto znalosti máme všichni v sobě. Tyto duchovní principy však byly před dávnou dobou zneužity.

 

Tento postup, který zvolili předchůdci nynějších vládnoucích struktur a světových monopolů, má v současnosti velmi tvrdé dopady. Nedokážeme ve skutečnosti vidět podstatu věcí, své zraky odvracíme od všeho, co má skutečně očistné účinky, je pro nás velmi těžké vidět pravdu tam, kde skutečně je a konečná duchovní zmatenost a přítomnost mnoha náboženství, završuje toto dílo zkázy. Je to těžké, program, který v sobě máme a který dokonale zaměstnává naše fyzické smysly, nedovoluje nám vidět svět, který je naprosto odlišný od toho, který nás, my si myslíme, že obklopuje, odpojit. Představme si sebe, na obou očích máme, pochopitelně, na každém zvlášť, dokonalý monitor, kterým se díváte celý den na svět a „bokem“ již nedokážeme vidět. Potom stačí pustit do tohoto monitoru cokoliv, toto „pouštět“ např. 100 let a postupně připravovat lidskou společnost pro své osobní cíle, které se nikterak neshodují s plánem Stvořitele, tedy cesty do jednoty.

Tento fakt dokonale přispívá k tomu, že jako spící lidské bytosti, snadno jdeme na ruku těmto strukturám, které si udělaly z planety Země, doslova jatka našeho lidského vědomí. Ano, lidské vědomí a také tvořivé síly našeho ducha, jsou vůbec nejcennější komoditou v „obchodech“ těchto bytostí. Nikoliv obchod s informacemi, to už je rovněž zastaralé, kdy se říkalo, že ten kdo má informace, vládne. Toto už dávno neplatí. Aktivity se přesunuly z této „hmotné sféry“ znalostí do sfér nehmotných a to do ovládání lidského vědomí a tvořivých sil ducha. Ten, kdo ovládá lidské vědomí a vůbec vědomí a tvořivé síly ducha, má dokonalou moc nad celou realitou.

Struktury, které jsou ve skutečnosti na pozadí a za těmito monopoly a obrovskými firmami, které drží kormidlo civilizace ve svých rukou, jsou ve skutečnosti bytosti, které nemají pražádné dobré úmysly s dalším vývojem planety Země. Svoji historickou úlohu již splnili a v jistém slova smyslu byli i prospěšní. Ukázali nám, že tudy cesta nevede. Zatím sloužíme jako energetická potrava těmto bytostem. Skutečně jsme jen žrádlem. Není naprosto pochyb o tom, že se nejedná o 100%ně lidské bytosti. Lidské bytosti, které souhlasily a rovněž byly za tímto účelem upraveny, jim pravidelně skládají účty. Jsou to jejich služebníci, je vytvořená dokonalá hierarchie, kdy výkonná moc je na straně NATO, hlava této nestvůry je v Anglii, tělo je uloženo v USA a vědomí, které ovládá tuto skutečnou zrůdnost, je mimo tuto planetu, minimálně fyzickou realitu.

Protipól je Rusko. Jednou za velmi dlouhé období se inkarnuje do pozemské reality bytost, která může svojí moudrostí měnit realitu a je vždy protiváhou těmto strukturám. Tato bytost se nyní nazývá Vladimír Putin. Těchto bytostí bylo v lidské historii více. Všechny byly námi pranýřované, rovněž z 99% zabity či jinak zlikvidovány. Tlak na tyto bytosti byl vždy obrovský a téměř nikdy se nepodařilo těmto bytostem ustát tento tlak.

Nyní jsme v období, kdy v rámci konce vesmírného cyklu, který trvá 26.000 let, přirozeně a tak, jak se má vyvíjet lidská civilizace, rovněž i celý vesmír, kdy dochází k vzestupu lidského vědomí, se začnou dít věci. Jak tomu rozumět? Jde o to, že hmota, námi vnímaná jako pevná a neměnná, mění svojí povahu a strukturu. Představte si to tak, že atomy, které tvoří hmotu, se začínají chvět, vibrovat a stále rychleji a rychleji se pohybovat. Tato změna je součástí přirozené změny a tzv. „evoluce“ planety Země, evoluce, která je nám opět představována těmito „elitami“ za pomocí velkých mystifikací, jako např. tou, že jsme z opice a podobnými obludnostmi, které nás mají pozdržet v procesu našeho trvalého probuzení. Rovněž obrovská mystifikace s Velkým třeskem, uvězňuje naše vědomí do hlubokých struktur trvalého zapomnění.

Všimněte si, že akce, které této zrůdě doposud perfektně vycházeli, nyní ztrácí svoji akceschopnost. Všimněte si také, že ihned, jakmile se jim něco nepodaří, objeví se ihned jiná akce, jiné zlo, které se začne šířit. To ovšem také nemá dlouhé trvání a tak se objeví něco dalšího, o čem si oni myslí, že to bude na nás fungovat, protože skutečně 100% všeho, čím jsme byli doposud krmení, jim také vyšlo. To, jaký máme nyní názor na vše, kolem sebe, na Západ, na Východ, na Rusko, na USA, je výsledek skutečně cíleného mistrovského budování. Náš skutečný názor teprve čeká na své projevení a to je snad největší paradox této doby. Stalo se to díky perfektnímu uvěznění našeho vědomí. Bylo to dlouhou dobu skutečné vězení beze zdí, o to více jim fungovalo a oni mohli mít moc. Již nebude fungovat nic podobného. Stav vědomí lidských bytostí roste nyní takovým tempem, že vše, co není v souladu s plánem Stvořitele a cesty do jednoty, nebude mít žádného trvání.

Studuji práci Vladimíra Putina již velmi dlouhou dobu. Je to lidská bytost, která je vnímaná zbytkem planety Země velmi negativně. I toto je v plánu a naše vnímání je umělé. Ano, není se čemu divit. Generační, mnoha století trvající masáž a blokace našeho vědomí, v nynější realitě plodí tento náš velmi mylný názor. Je to v současnosti jediná lidská bytost, která má odvahu vytáhnout síťovou zástrčku našich obou monitorů, které máme všichni na očích, ze zásuvky. To se potom skutečně začnou dít a dějí věci. Je to jediná osoba, jediná bytost, která má skutečně probuzené své vědomí. Je to bytost, která je trvale a vědomě napojená na zdroj, ze kterého jsme všichni vzešli. Nijak ho neuctívám, jen sleduji po dlouhou dobu jeho skutečně velmi krásnou a moudrou práci, kterou již nyní prokazuje nezměrnou službu celé lidské civilizaci, nejen Rusku. Rovněž, pokud by na jeho místě byl kterýkoliv jiný člověk, už bychom řešili jaderný spad a čelili bychom zániku lidské civilizace. Kdyby měl splnit během svého života jen tuto úlohu, zaslouží si obrovské poděkování, nejen ze strany příznivců, ale i jeho odpůrců. V době, kdy probíhal Majdan, v době, kdy proběhlo připojení Krymu, jsem psal detailně o tom, že jde o procesy zcela v souladu s historií Ruska. Rovněž se Vladimír Putin nijak neúčastní na Ukrajině. Se skutečnou moudrostí panovníka, velmi moudře vyčkává. Pakliže by konal a konal jakkoliv, byť jen pohybem „brvy“, opět bychom řešili jaderné zamoření. Psal jsem o tom spoustu článků již v minulosti, leč tyto blogy a texty již veřejně nejsou dostupné.

V čem tkví jeho mistrovství a dokonalé umění vládnout? Je to v jeho soustavné práci s vědomým zvyšováním své lokální úrovně napojení na univerzální vědomí Univerza. Ve skutečnosti se jedná o cvičení, kterými se dokáže vědomě naladit na frekvence Univerza, vesmíru, chcete-li. Dokáže mistrovsky pracovat s duchovními silami, které mu propůjčují tuto moc. Se svojí mocí umí Vladimír Putin nakládat přesně tak, jak je potřebné v daném okamžiku. Je mistrem přítomnosti, je mistrem přítomného okamžiku a proto mu všechna jeho rozhodnutí vycházejí. Je to nejvyšší umění využívání tvořivých sil ducha, nejvyšší meta umění, které může lidská bytost, ve fyzické realitě, využít. Tyto schopnosti máme v sobě všichni Stvořitelem zakódované, ale spící. Jsou nevědomé, občas z nich nějaká vytryskne do našeho vědomí a podaří se nám v životě nějaký zajímavý počin, o kterém si myslíme, že pochází jen z naší vlastní hlavy. Ano, do jisté míry je to tak. Základ však leží ve vědomé komunikaci s celým stvořením, umění, které Vladimír Putin ovládá dokonale. Proto jeho kroky nejsou pochopeny, leč jeho kroky se časem ukazují, jako nejlepší možné na řešení problémů nejen Ruska, ale i celého světa. Vladimír Putin tvoří z úrovně vědomí, z úrovně napojení takové, do které zbytek civilizace teprve směřuje a proto nedokážeme vnímat ten obrovský přínos a přínos i pro celou zeměkouli.

Rád bych, pokud k tomu dostanu prostor, vysvětlil některé aspekty toho, jak tvoří. Za sebe musím říct, že jde o skutečně světelnou a láskyplnou práci, práci s podstatou lidského bytí a především nezměrnou láskou, která ho váže, jako skutečného mistra, troufnu si říct i velmistra, ke svému národu. V jeho podání jde o práci, která je Stvořitelem přímo posvěcená. Okamžitě, kdyby sáhl k čemukoliv, co by sloužilo k jeho vlastnímu prospěchu, či dokonce prospěchu Ruska, jako zemi, byli by mu jeho schopnosti Stvořitelem okamžitě odňaty. On však nemá důvod k tomuto jednání. Tvoří a tvoří. Nic jiného nedělá. My to nedokážeme vnímat, jsme na jiném levelu vědomí. Nejde mu o hromadění, nejde mu o moc, nejde mu také o vliv, protože ten, díky svému mistrovství, má již nyní neomezený. Vím, že je napojený na osvícené bytosti této planety. Osobně mu přeji trpělivost s námi lidmi, kteří jsme již dávno mohli být tam, kde je on. Važme si této naší inkarnace, važme si přátelé, milí čtenáři toho, že můžeme vidět v přímém přenosu jeho práci.

Pro redakci svobodnenoviny.eu MIO

Zdroj: svobodnenoviny.eu/uroven-napojeni-naseho-osobniho-lokalniho-vedomi-na-univerzalni-vedomi-univerza/

Zpět