E-KNIHA PRO POSLANCE PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, užitečná i pro NOVINÁŘE a všechny ostatní občany této země Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb. z pohledu biomedicíny Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.