Lékaři, vědci a zdravotní sestry radí neočkovat / VaccineReport-CZ

 
Autismus je spojován s vakcínami
Autismus byl před rozběhem masových vakcinačních programů vzácností. Od roku 1991, kdybylo zahájeno očkování proti hepatitidě B a meningitidě, zaznamenaly desetitisíce rodičůprojevy autismu u svého dítěte bezprostředně po aplikaci těchto i dalších vakcín
Prostudujte si informace na webuwww.fourteenstudies.org. Tam naleznete studie popírající,že by spojitost mezi autismem a vakcinacemi byla velmi nejistá.
Výrobci léků, pojišťovací společnosti a systém medicíny bohatnou, když onemocníte.
Vakcíny neposkytují doživotní imunitu, z čehož vyplývá, že jsou doporučována navazující očkování.
Každé obnovovací očkování jen zvyšuje riziko dalších vedlejších účinků.
Vedlejší účinky vakcín u vás mohou způsobit doživotní onemocnění. Proto také již existujemnoho léků, které mají působit proti vedlejším účinkům vakcín.
V USA nemůže být jak výrobce vakcín, tak i lékař obžalován, pokud se stane něco špatnéhonásledkem vakcinace. Oba jsou chráněni zákonem z roku 1986 (tzv.National Child Vaccine Injury Act). V tomto zákoně, podepsaném presidentem Reaganem se prohlašuje:
„ˇZádný výrobce vakcíny nemůže být odpovědný v občanské žalobě za poškození pocházející od poranění nebo úmrtí způsobené aplikací vakcín.“ (Public Law 99‐ 660) 
Mnoho lékařů a odborníků na zdravotní péči si nenechává aplikovat vakcíny a brání přednimi i své děti.
Proč to dělají? 
Vědí, že u vakcín nebyla prokázána bezpečnost nebo účinnost
Vědí, že vakcíny obsahují nebezpečné substance
Vědí, že vakcíny způsobují vážné zdravotní problémy
Léčili už pacienty se závažnými vedlejšími účinky, vyvolanými vakcinací 
 Jediní lidé, kteří mají prospěch ze svého zdraví jste vy a ti, o které pečujete

Výrobcům léků se podařilo infiltrovat a získat nadvládu nad celým systémem zdravotní péč

včetně lékařských univerzit, odborných medicínských časopisů, nemocnic, klinik a lékáren.Dobré živobytí lékařů tak závisí na slepé víře, na žádných pochybách o vlastnostech vakcín. Iv případech, že vyjde přímo před očima lékaře najevo zjevný důkaz o poškození vyvolanémvakcínou, bývá tento neochoten uvažovat o vakcíně jako o příčině. Takže nepodplacená vědanebo medicínské odmítání vakcín bývá považováno za sebevraždu z pohledu profesionální kariéry. Lidé, kteří podepsali tento dokument, riskují takové následky kvůli vám a vašimdětem.
Nemocnice mívají finanční prospěch z hospitalizací a z vyšetření.
Výrobci léků mají miliardové zisky z vakcín.
Výrobci léků vydělávají další desítky miliard dolarů za léky, které je potřeba podávat kvůlivedlejším účinkům a celoživotním onemocněním, způsobeným vakcinacemi.
Vakcíny jsou páteří medicínského systému. Bez nich by náklady na zdravotní péči klesaly,protože by naše společnost byla všeobecně zdravější. Vyměnili jsme plané neštovice zaautismus, chřipku za astma, ušní infekce za diabetes. A tento seznam může pokračovat dál.Ve snaze eliminovat krátký seznam poměrně nezhoubných mikrobů, jsme vyměnili dočasnénemoci za velmi rozšířené, celoživotní choroby, poruchy, disfunkce nebo postižení.
Kolik vakcín je k dispozici?
Pokud by americké děti měly obdržet všechny dávky vakcín v zásobě, každé by dostalo až 35dávek, obsahujících 113 různých druhů chorobných zárodků, 59 různých chemikálií, čtyřidruhy živočišných buněk a DNA, lidské DNA pocházející z potratů a lidskou bílkovinu.
Pokud se domníváte, že se nemusíte od vakcín ničeho obávat, protože vaše děti už jsou starší, ještě o tom popřemýšlejte. V současnosti existuje nejméně 20 dalších vakcín, které jsou vlaboratořích vyvíjeny, aby byly v následných letech uvolněny k prodeji a většina z nich jeurčena dospívajícím a dospělým.
Z čeho bývají vakcíny složeny: jak je možné, že vakcíny nebudou škodlivé vašemu zdraví?Zde je seznam hlavních komponent:
Oslabené viry nebo bakterie z kultur živočišných buněk, v nichž se vakcíny produkují.
Rtuť, která je zdokumentovaným neurotoxinem, stále zůstává součástí protichřipkovýchvakcín na celém světě. Její stopová množství se nalézají i v mnoha jiných vakcínách.
Hliník - jed způsobující degeneraci kostí, morku nebo mozku.
Živočišné buňky z opic, psích ledvin, kuřat, krav nebo lidí.
Formaldehyt (balzámovací kapalina), který je známým karcinogenem.
Polysorbát 80 - stabilizátor a emulgátor který je znám tím, že způsobuje neplodnost u myšíchsamic nebo atrofii varlat u samců.
Želatina pocházející z prasat nebo krav - je známá tím, že způsobuje anafylaktické reakce.Bývá obsažena ve velkém množství u MMR vakcín pro batolata, a také ve vakcínách protiplaným neštovicím nebo pásovému oparu.
Glutamát sodný (MSG -monosodium glutamate ) ve vakcínách proti chřipce, které se inhalují; je znám tím, že způsobuje metabolické poruchy (také diabetes), záchvaty a další neurologicképotíže.
Střety zájmů
Stejní lidé, kteří vytváří předpisy a doporučení pro vakcinace, profitují z prodeje vakcín. Jakopříklad můžeme uvést třeba Dr. Julii Gerberding, dříve odsouzenou na 8 let a nyní působící napozici presidentky ve společnosti Merck Vaccines. Dalším případem stejného druhu je třebaDr. Paul Offit, člen the Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP), který pracoval navývoji a nechal si patentovat svou vlastní vakcínu.
Podle provedeného průzkumu si 10-členná skupina pediatrů běžně vydělává více než 100 000dolarů za prodej vakcín ve svých ordinacích. Tito lékaři vydělávají peníze za návštěvy ordinací a za aplikování vakcín dětem a také za následné kontroly, kdy se vyhodnocují reakce pacientůna očkování.
Američtí pediatři údajně získávají čtvrtletní bonusy od the Health Maintenance Organization (HMO), pro niž pracují. Bývá to odměna za vysoký počet aplikovaných vakcín. Pokud jim četnost vakcinace poklesne, bývají naopak káráni pojišťovnami.
 
Zajímáte-li se o záležitost očkovacího podvodu více, celý dokument www.scribd.com/doc/92679649/Leka%C5%99i-v%C4%9Bdci-a-zdravotni-sestry-radi-neo%C4%8Dkovat-VaccineReport-CZ