Likvidační vliv mobilních telefonů a vysílačů (nejen) na lidské zdraví

  

autor: Pavel Hanzal

Po několika letech sledování a zkoumání vlivů mobilních telefonů na lidské zdraví jsem se rozhodl pro publikování několika článků na toto téma. Jedná se o výsledky vycházející z mé terapeutické a léčitelské praxe s klienty, jakož i závěry udělané na základě mých soukromých pozorování a samozřejmě čerpám i z dalších studií v české republice i v zahraničí.

Na úvod bych rád uvedl oficiální stanovisko uvedené ve Směrnici Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). A to zní: Nebyly zjištěny žádné nepříznivé zdravotní následky způsobené expozicí radiofrekvenčním polím s úrovní nižší než jsou expoziční limity.

 

Hmm.

Před uvedením výsledků mých soukromých výzkumů si ještě řekněme, že mnoho lidí, jak se ukázalo na vyjádření některých z mých klientů, se domnívá, že negativní vliv elektromagnetického záření má původ jen a pouze z mobilních telefonů. Bohužel, podobně ničivé účinky musíme připsat i vysílačům a převaděčům mobilních signálů, mezi které patří nejen signály mobilů, ale i televizního vysílání a wifi internetových sítí. Vzhledem k tomu, že jsou vysílače a různé antény montovány nejen v krajině, ale i na domy v poměrně širokém počtu, tak lze jen těžko uniknout z této pavučiny nepříznivého záření.

Strašidelné, že?!

Ještě než se dostanu k vlastním výsledkům z praxe, tak bych rád uvedl již poměrně (ne)známé zdravotní důsledky mobilního záření:

- únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy koncentrace, ztráty paměti, závrati, bušení srdce, rychlé vyčerpání, dušnost, podrážděnost, nechutenství, nevolnost, nepohoda, deprese, a to v souvislosti se vzdáleností od mobilního vysílače nebo s hustotou EMP v místě spánku a odpočinku zkoumaných osob;
- změny v EEG mozku
- pokles hladiny hormonu melatoninu odpovědného za regeneraci organismu;
- poruchy DNA a chromozomů
- změny v buněčném cyklu a bujení buněk
- snížení počtu živých spermií ve spermatu o desítky procent a omezení pohyblivosti zbývajících spermií
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů mozku, sluchového nervu a příušnic v závislosti na četnosti a době používání mobilního telefonu
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů (zejména nádorů mozku a prsu) v závislosti na vzdálenosti od mobilního vysílače při dlouhodobém pobytu osob
dále již zmiňovaný vliv na výskyt autismu, hyperaktivity a poruch chování u dětí

To není nic povzbudivého, co říkáte?!

A nyní k vlastní realitě, se kterou se setkávám u svých klientů. Jedná se obvykle o pacienty, kteří mají různé, velmi často těžko diagnostikovatelné zdravotní problémy. Pokud s nimi šli k lékařům, obvykle se dozvěděli diagnózu ve smyslu „ funkční porucha, stress, psychická nevyrovnanost, snížená imunita apod.“. Samozřejmě nesmím opominout ani případy problémů s početím, rakovin, problémy se zrakem, což jsou ale bohužel pokročilé fáze, kterým obvykle předchází varování uvedená v předchozí větě, která signalizují nastartování varovných signálů organismu, kterému bychom měli věnovat pozornost.

Při vyšetřování zdravotně oslabených klientů jsem vždy dospěl k následujícím výsledkům v souvislosti s používáním mobilních telefonů a častým pobytem v prostorech v okolí vysílačů nebo prostoru zamořeném bezdrátovými komunikacemi:

- dramatické snížení velikosti ochranného pole kolem člověka
- narušení homogenity ochranného pole a tvorba děr v tomto poli
- zničení harmonie všech energií v organismu ( rovnováhy všech biopolí organismu)

Pro konkrétní představu si popíšeme, co to vlastně znamená. Pokud se nám sníží ochranné pole kolem nás, tak jsme vlastně vydáni napospas jakýmkoliv vnějším vlivům, ať již je vidíme či vnímáme, nebo nikoliv. Představte si vlastně pneumatiku kola, která pokud by měla napuštěná jen z poloviny, tak velmi brzy při jízdě poškodíte ráfek.

Narušení homogenity je vlastně to, co jasnozřiví jedinci nazývají dírami v auře. Kde je díra, tam se dostává část organismu pod obrovský tlak všech vlivů a je tedy zřejmé, že se jedná o místo, které sprintuje k onemocnění. Pokud se vrátíme k příkladu s pneumatikou, tak pokud v ní bude díra, daleko nedojedete, že? A čím je ta díra větší, tím hůře se také opravuje, a pokud je příliš velká, je třeba jí vyměnit ( v našem případě ovšem naše Duše je nucena vyměnit tělo).

No a nakonec úplné zničení rovnováhy. To je základní předpoklad k tomu, abychom se cítili zdraví. Je zcela zřejmá věc, že pokud jsme v disharmonii, tak jsme náchylní ke všemožným obtížím. A zase použiji příměr s pneumatikami. Pokud je budete mít různě sjeté a opotřebované, tak se vystavujete riziku havárie. Je potřeba, abyste měli pneumatiky stejně kvalitní a zachovalé, nejlépe stále v perfektním stavu.

Celkový obraz popsaného je sice složitější, ale pro představu to snad bude stačit (dámy mi snad odpustí příklad pneumatik, ale v dnešní době, kdy všichni někam cestujeme, tak věřím, že to je snad vhodně zvoleno)

Ještě bych zde rád zmínil, že vliv záření na DNA je také dramatický. Již i vědecké týmy uznávají, že pole naší DNA je v podstatě zcela neprobádané a těch pár procent, které známe, je pouhým zlomkem toho, co vlastně DNA ovlivňuje a hlavně umožňuje. Záření, které je předmětem tohoto článku totiž naší DNA ovlivňuje takovým způsobem, že DNA postupně mutuje do zcela jiných významů. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazně problematickou a složitou oblast, tak v tomto směru ještě nemám kompletní závěry, každopádně již to, že DNA mutuje by měla být informace, která je více než znepokojivá!

A aby toho nebylo málo, tak je tu jedna informace, o které se zřejmě záměrně mlčí. Záření z mobilů, vysílačů a dalších bezdrátových zařízení nemá pouze elektromagnetický vliv! Nejde tedy jen o tento druh záření, ale najdeme zde i frekvence podobné Gama záření a několika dalších! A o tom se mlčí ještě víc, než o elektromagnetickém záření!

Na další dopady těchto vlivů a na naše možnosti, jak se jim v co největší míře vyhnout se podíváme v pokračování tohoto článku.

Astrolog a terapeut Pavel Hanzal

Zdroj: www.zahady-zdravi.cz