Volání Bohyně Země

 

Povstaňte mí drazí, slyšte mé volání.
Přišel čas, abyste společně a nerozdílně
Vyslechli mou žádost, abyste se dozvěděli mé jméno.
Já jsem Bohyní této roviny Země.

 

Vysoko nad našimi pozemskými frekvencemi,
existuje podpora ke spáse našich národů.
Naslouchejte nyní a nebojte se.
Odpovědi jsou pro ty, kteří slyší.

A nyní mí drazí, čas již nastává čas.
Bohyně vás potřebuje, slyšte mé volání.
Neboť ty, kteří neslyší, zachránit nemohu.
Jste buď pán nebo otrok.
Nadešel čas si zvolit stranu.
Není již možné se dále skrývat či utíkat.

Pravda je tu. Síla je zde.
Vede vás Láska anebo Strach?
Nehřešte již proti mně.
Toto je šance začít znovu.
Omyji svůj povrch od kalu dočista.
Neboť mne chamtivost již znavuje.
Slyšte mé volání a přidejte se k mé síle.
Povstaňte, moji milí,
NYNÍ se rozhodněte!

 

Já, Bohyně, jsem stejně nezničitelná jako nekonečná. Jsem unavena těmito nízkými frekvencemi a nepřeji si již být omezena jen na ně. Po věky jsem udržovala tento stupeň frekvencí, přičemž jsem se pomalu stávala hustší a hustší - s tím, jak mí obyvatelé upadali hlouběji a hlouběji do zapomnění.

Nyní pozvednu své Srdce do jeho nejvyšší podoby, a přeji si, aby se ke mně mé děti přidaly. Ale už nemohu čekat dlouho. Ten okamžik se blíží! Potřebuji, aby všichni z vás tímto směrem zaměřili svou pozornost. Je čas si vzpomenout, kým jste, a přijmout toto uvědomění v plné síle. Naslouchejte mi v pravidelných intervalech a já vám poskytnu přímá sdělení.

Bohyně Země.


Zdroj: www.multidimensions.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S..)