Léčivé energie barev

se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané požívali léčebné účinky jak v kosmetice tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávaná pouze jako největší tajemství, upadla v zapomnění. Avšak s postupem moderní vědy se přišlo na to, že každá barva odpovídá určité vlnové délce, která určuje její intenzitu, a že by tato vlastnost mohla působit i na lidský organismus jako takový. Začaly se provádět pokusy, zprvu neměly uznání. Ale zjistilo se, že barvu mohou vnímat i nevidomí - na pokusu, kdy byl do místnosti, natřené na určitou barvu, uveden slepý. Tomu se například v místnosti natřené na červeno zvýšila tělesná teplota a puls a v modré tomu bylo naopak. Pod tíhou důkazů se vědci a lékaři začali zajímat podrobněji o tuto problematiku a došli k závěru, že i barvy mohou napomoci k uzdravení člověka jako celku.

     Jak tuto skutečnost vidí lidé zabývající se o problematiku aury, vidí v tom jen podporu svého učení a snaží se o rozvinutí a doplnění poznatků v lékařské praxi (bohužel tady narazila kosa na kámen)

      K jednotlivým barvám se váže i energetické působení kamenů, oblečení, potravin, zkrátka všeho čím je náš organismus denně obklopen. Nejúčinnější terapie je terapie paprskem světla o určité barvě po dobu 15mim. Aplikuje s do postižených míst nebo do center čaker, ke které chybějící barva patří. 

   Světlo je zářící energie. Je jedním z prvních Božích projevů. Veškerý život na Zemi pramení ze světla, z pradávného ohnivého zřídla - Slunce -, které je dárcem životní pránické síly. I stav poznání se nazývá osvícením. Sluneční bílé světlo obsahuje celé spektrum barev, přičemž každá jednotlivá barva, jakožto životodárná síla, předává našim odpovídajícím centrům, čakrám, podle jejich povahy a charakteru, potřebnou energii a současně je tak uvádí i do vzájemně harmonického vztahu.
 

Každá barva má podle starých nauk sedm základních aspektů: 

·         oživuje, 

·         povzbuzuje, 

·         léčí, 

·         objasňuje, 

·         informuje, 

·         inspiruje 

·         a naplňuje. 

 

Barvy a energetická centra těla (čakry) 

·              1. centrum – centrum se nachází na konci páteře, přibližně v místech kostrče jeho harmonizující barva je červená

·              2. centrum sexuální - se nachází v oblasti kříže a náleží mu oranžová barva

·              3. centrum solar plexus se nachází v okolí pupku a náleží mu barva žlutá

·              4. centrum srdeční a jemu patří barva zelená

·              5. centrum dorozumívání, nachází se v oblasti krku a náleží mu barva modrá

·              6. centrum třetího oka, nachází se u kořene nosu a jeho barva je indigo

·              7. centrum korunní nachází se v oblasti temene nebo těsně nad a příleží mu barva fialová

 

·              Následující krátký pohled do světa barev ukazuje, že barvy oživují tělo, ducha i duši. Každá nemoc je způsobena zablokováním energií.

 

 

Barevné vibrace

      Barevné vibrace mohou pomáhat při tom, aby se vyrovnaly disharmonie a člověk získal nebo obnovil přirozený energetický tok.
     Záměrné ošetřování s pomocí světla a barvy stimuluje krevní oběh, ulehčuje funkce orgánů, podporuje také obranné schopnosti organismu, aktivuje látkovou výměnu a dopravu kyslíku krví a podporuje všechny chemické procesy v těle - aktivitu žláz, tvoření vitamínů, enzymů a stopových prvků.
     Energie barev rozšiřují také vědomí a působí na emocionální rovinu buď tišivě, nebo povzbudivě.

 

Terapie barvami
    
Barvu mohou přijímat tělo, duch a duše různými způsoby. Je možné ozařovat člověka barevným světlem: vybrat si oblečení nebo látky v odpovídajících barvách nebo přijímat i stravu v potřebných barvách. Ale také je možné dosáhnout prospěchu pomocí "barevných meditací" nebo "dýcháním v barvách", protože ozdravný proces začíná vždy v nitru, ve změněném vědomí tělesných buněk.

 

Ozařování barevným světlem
    
Je snadno proveditelné, když si obstaráte vhodné stojací lampy s pohyblivým reflektorem a příslušnými žárovkami.
Je jen třeba dbát na to, abychom teplo vycházející z žárovky vnímali jako blahodárné. Musíte si také udělat čas a najít trochu klidu, aby tělo mohlo optimálně přijímat barevné záření.
Při ozařování barevným světlem by se člověk měl řídit svým vnitřním citem, co se týče délky trvání a frekvence, protože tělo nejlépe ví, co potřebuje.

 

Získávání barev z potravy
    
Barva hraje velmi důležitou roli ve výživě.
Čím více rostlinných barviv se dostane do těla, tím lépe je zásobeno jak kyslíkem, tak i vitamíny, stopovými prvky a enzymy.
Léčivé účinky barev mohou být ještě zvýšeny tak, že se potrava před jídlem asi 20 minut ozařuje jejich vlastní barvou.
Léčivé barevné světlo se může také načerpat tím, že se ozařuje sklenice vody asi 20 minut požadovanou barvou a potom se ihned vypije.
Také voda v lázni odpovídající barvy může působit povzbudivě a tišivě, podle použité barvy.
Oleje, které se používají k
aromaterapii, mohou být přidány do koupele. Barevné vibrace olejů závisí na květech, z nichž byl určitý olej získán. Navíc mají všechny aromatické esence kromě toho ještě antiseptické vlastnosti, likvidují bakterie a působí podpůrně na tělesné funkce.

 Barevné brýle
    
Je vědecky dokázáno, že spojení mezi vegetativním nervovým systémem a očima existuje, a protože vegetativní systém je propojen se všemi orgány, účinek vibrací barev na orgány, které vnímá oko, je pochopitelný. Na tomto poznatku se zakládá princip barevných brýlí, které představují vynikající možnost terapie barvou. Postačí již čtvrthodina aplikace potřebné barvy, aby člověk zakusil léčivý vliv. 

     (Např. oranžová barva při depresivní náladě, modrá při bolestech hlavy, zelená na podporu látkové výměny, fialová k meditaci.)
     Barevné brýle poskytují módní a jednoduchý způsob terapie barvou a lze je proto doporučit.

 

Terapie barevnými zvuky
     
Hudba, kterou využívá terapie barevnými zvuky, navozuje pomocí zvukových struktur stimulujících mozek změnu vibrací přicházejících zvenku a ta způsobuje změnu stavu vědomí.

      Výsledkem je sladění mozkových funkcí, které posluchač pociťuje jako velmi příjemné.
Účinek směřuje k odbourání psychických stavů, jako je strach, stres apod., a tím ke zlepšení a odstranění psychosomatických symptomů.

     Jak barvy, tak tóny jsou vibrační fenomény. Každý tón vyzařuje určitou barvu (barvy zvuků) a přijímá určitou formu. Každá forma vydává jeden tón a tento tón je její základní tón

     červená=c,

     oranžová=d,

     žlutá=e, 

     zelená=f, 

     modrá=g,

     indigo=a,

     fialová=h. 

 

     Jsou to tóny, které korespondují s příslušnými barvami).
Hudba barev je ještě poměrně neznámá. Umožňuje nám,abychom tělu poskytli klid, a tak přetvářeli a zušlechťovali tělesné, duchovní a duševní kvality. 8

     "Hudba je umění, které je naplněno silou schopnou pronikat do hlubin duše a naplnit nás láskou k ctnosti."

(Platón)

Červená je barva života, žhavého slunce, ohně, lásky, radosti, vůle, ale také vzteku a hněvu.

     Vibrace této barvy má tu největší schopnost průniku. Způsobuje nával krve do hlavy, a proto se používá při všech poruchách prokrvení.

     Červená je barva srdce, mimoto povzbuzuje smysly a zvyšuje pohlavní potenci.

     Červená působí jako energetikum - jako oheň v nás.

 

Terapeutická aplikace:

 

     Červená barva stimuluje při nedostatku energie a nedostatečném vztahu k realitě. 

     Podporuje vytváření červených krevních tělísek, povzbuzuje srdeční činnost, dýchání a vylučování, rozšiřuje cévy a podporuje prokrvení.

     Červené světlo obsahuje tzv. "růstové paprsky", a proto se používá také k léčení ran. (Pokud ale rána hnisá, používá se k dezinfekci modré světlo.)

     Energie této barvy je účinná také při zánětech, onemocnění kůže, omrzlinách, nízkém krevním tlaku, chronickém kašli, astmatu, onemocnění hrtanu, ale také při zánětech močového měchýře a poruchách zažívání, impotenci a frigiditě.

Oblasti působení:

·         ŽIVOT

·         Fyzikální nebo materiální prvek, 

·         moc, 

·         autorita (vláda, politika, atd.)

Působení:

·         Stimulující, 

·         povzbuzení srdeční činnosti, 

·         prokrvení, 

·         zvyšující potenci, 

·         dodávající energii, 

·         kompenzující slabost

Vztah k tělesným orgánům a nemocem:

 • srdce a srdeční činnost
 • pohlavní orgány, 
 • pohlavní žlázy
 • impotence
 • frigidita
 • povzbuzení smyslů
 • podporuje tvorbu červených krevních tělísek
 • dýchání
 • vylučování
 • rozšiřuje cévy
 • podporuje prokrvení
 • léčení ran
 • záněty
 • onemocnění kůže
 • omrzliny
 • nízký krevní tlak
 • chronický kašel
 • astma
 • onemocnění hrtanu
 • záněty močového měchýře
 • poruchy zažívání

 

Nelze používat:

 • nervové poruchy
 • vysoký krevní tlak
 • horečky

Drahokamy:

 • granát
 • rubín
 • krevel
 • korál
 • krvavý jaspis
 • červený jaspis
 • turmalín
 • rodonit
 • achát

Červená barviva obsahují:

 • jablka
 • třešně
 • jahody
 • červené švestky
 • angrešty
 • maliny
 • ředkvičky
 • rajská jablka
 • červená paprika
 • červené zelí
 • červená řepa

  

Oranžová je barva veselosti a veselé mysli, zvyšuje zdravou ctižádost a zprostředkovává sílu i radost. 

     Vibrace této barvy se používá při depresích, nespokojenosti a pesimismu. Je nezbytná pro zdraví a vitalitu, povzbuzuje chuť a podporuje funkce krevního oběhu.

 

Terapeutická aplikace:

     Oranžová působí povzbudivě na fyzickou i sexuální vitalitu, dodává optimismus a vřelost srdce, posiluje proudění lymfy a pomáhá tělu udržet vápník.

     Významný je také antispasmolytický efekt oranžové při křečích, a to i těch, které jsou podmíněné stresem. 

     Oranžová barva pomáhá při slabosti ledvin, zácpě, působí povzbudivě na žlázy a posiluje plicní tkáň. Ranní únavu je možné odstranit krátkým ozařováním oranžovou barvou.

 

Oblasti působení:

 • SÍLA, OPTIMIZMUS
 • psychologický element, 
 • konkrétní vědění, 
 • intelekt (věda, výzkum, atd.)

Působení:

 • posilující, 
 • povzbuzující lymfu, 
 • uvolňující, 
 • odstraňující křeče, 
 • dodávající energii, 
 • povzbuzující náladu, 
 • podporující činnost žláz, 
 • tvořící

 

Vztah k tělesným orgánům a nemocem:

 • slezina
 • slinivka břišní (pankreas)
 • povzbuzuje chuť 
 • podporuje funkce krevního oběhu.
 • srdce a srdeční činnost
 • sexuální vitalita
 • posiluje proudění lymfy 
 • pomáhá tělu udržet vápník
 • slabost ledvin 
 • zácpa
 • působí povzbudivě na žlázy
 • posiluje plicní tkáň

Nelze používat:

 • nervozita, 
 • vnitřní neklid 
 • přebytek energií.

Drahokamy:

 • karneol
 • ohnivý opál
 • oranžový jaspis
 • heliodor
 • korál 
 • hyacint

 

Oranžová barviva obsahují:

 • pomeranče
 • mandarinky
 • meruňky
 • manga
 • melouny
 • dýně
 • mrkve.

  

Žlutá barva je symbolem slunce v zenitu a pokládá se za teplou barvu. 

     Tato barva je přiřazována sluneční pleteni, centrálnímu místu nervového systému a sídlu podvědomí. Při ozařování sluneční pleteně žlutou se uvolňuje pozitivní energie - mozek a duše těží z této stimulace. Žlutá působí kromě toho povzbudivě na intelekt, horlivost ve studiu a na duchovní postoj, neboť dodává duchu vzlet a působí proti únavě a nechuti k práci.

     Mimoto žlutá zahání zasmušilost a melancholii.Nespokojení, mrzutí lidé mění pod vlivem žlutého světla výraz obličeje.

Terapeutická aplikace:

     Žlutá stimuluje centrální nervový systém, trávicí funkci, podporuje látkovou výměnu jater (ta jsou často zodpovědná za celulitidu a akné), posiluje svalový tonus, žaludek a povzbuzuje lymfu.

     Žlutá posiluje žlázový systém, činí chronické akutním a doporučuje se při onemocněních jater, měchýře, ledvin a žaludku. 

     Mimoto žlutá barva působí při alergiích na potraviny, plynatosti, diabetes, při nedostatku cukru v krvi, žlučových kamenech, křečích a potížích s dýcháním.

Oblasti působení:

 • ROZUM, INTELEKT
 • harmonizující element, 
 • spojující element
 • rozum (ekonomika, peníze, průmysl, atd.)

Působení:

 • dodává energii
 • působí na játra a žluč
 • podporuje trávení
 • zmírňuje deprese
 • zjasňuje

Vztah k tělesným orgánům a nemocem:

 • centrální nervový systém
 • trávicí funkce
 • látková výměna jater  (akné, celulitida)
 • svalový tonus
 • žaludek 
 • povzbuzuje lymfu
 • močový měchýř
 • žlázový systém
 • alergie na potraviny
 • plynatost
 • diabetes
 • nedostatek cukru v krvi
 • žlučové kameny
 • křeče
 • potíže s dýcháním

Nelze používat:

 • nervózní a neklidní lidé

Drahokamy:

 • citrín
 • topas
 • tygří oko
 • rutil
 • žlutý jaspis

 

Žlutá barviva obsahují:

 • banány
 • grapefruity
 • fíky
 • broskve
 • ananasy
 • švestky
 • rebarbora
 • citrony
 • žluté papriky
 • kukuřice
 • hořčice
 • lněný olej
 

Zelená, která se v přírodě vyskytuje nejvíce, je pokládána za neutrální faktor. Vibrace zelené barvy symbolizují rovnováhu a harmonii a jsou důležité pro nervový systém a celkový dobrý stav, neboť zelená posiluje vyčerpané nervy, uklidňuje a dodává novou energii. Podporuje vnitřní klid a uvolnění, její účinek je relaxační a uklidňující. 

     Je také známo, že zeleň listová (chlorofyl) může dodávat člověku až do stáří svěží pleť a mladistvou sílu tím, že brání ukládání degenerativních látek.

     Listová zeleň je pokládána za účinný omlazovací prostředek!

Terapeutická aplikace:

     Zelená se dobře osvědčovala při nervových potížích, pakostnici, bronchitickém kataru a černém kašli. Mimoto působí pozitivně na tvorbu kostí, posiluje kůži a účinkuje proti seboree a akné.

     Zelená zmírňuje srdeční bolesti, působí kompenzačně při vysokém krevním tlaku, projevech vyčerpání a malátnosti. Užívá se také při vředech, cystách a očních onemocněních.

     Rovněž poruchy spánku se nechají zelenou barvou příznivě ovlivnit.

Oblasti působení:

 • HARMONIE, SYMPATIE
 • vitální element, 
 • posilující element, 
 • kreativita
 • chuť do života
 • radost
 

Působení:

 • ničí zárodky
 • uklidňuje
 • uvolňuje
 • regenerace kůže
 • snižuje krevní tlak
 • tvoří kosti
 • posiluje nervy

Vztah k tělesným orgánům a nemocem:

 • srdce
 • thymus
 • nervové potíže
 • pakostnice
 • bronchitický katar
 • černý kašel
 • tvorba kostí
 • posiluje kůži 
 • účinkuje proti seboree 
 • akné
 • srdeční bolesti
 • vysoký krevní tlak
 • projevy vyčerpání 
 • malátnost
 • vředy
 • cysty 
 • oční onemocnění
 • poruchy spánku
 

Nelze používat:

 • U této barvy neexistují kontraindikace!

Drahokamy:

 • malachit
 • jadeit
 • smaragd
 • amazonid
 • serpentin
 • zelený jaspis
 • mech.achát
 • periodit
 • turmalín
 • chryzopras
 • aventurin

 

 

Zelená  barviva obsahují:

 • zelená zelenina
 • fazole
 • saláty
 • brokolice
 • olivy
 • hrách
 • špenát
 • avokádo
 • zelená paprika

 

Modrá barva je barva klidu a nekonečna. Vibrace této barvy mají uklidňující, harmonizující účinek - modrá je považována za studenou barvu.

Modrá snižuje tepovou frekvenci, pomáhá přetíženým krevním cévám, aby se normalizovaly, a působí antiinfekčně, tiší bolest, uklidňuje a chladí.

Modré světlo má chemicky působící paprsky, takzvané "brzdicí paprsky".

Modrá barva přináší klid, mlčení a zdrženlivost, posiluje životní sílu, tiší neklid a stavy strachu a podporuje vnitřní klid, osvobození (meditace).

Terapeutická aplikace:

     Všechny "horké" nemoci vyžadují modré světlo.

     Modrá působí při hnisavých procesech, bolestech a překrvení, při krvácení a nespavosti (umístit na noční stolek modré světlo!). Modř působí na varlata a vaječníky a použití je vhodné také při impotenci a frigiditě. Kromě toho je to barva přechodu.

     Modrým světlem se ošetřují také nadměrná funkce štítné žlázy, bolesti krku, horečka, zvýšený krevní tlak, hyperaktivita, záněty, popáleniny, kožní infekce, ekzémy, puchýře (žaludeční vředy), gastritida, koliky, bolesti zad, hemeroidy, oční infekce a záněty v čelisti. Ovlivňuje příznivě nadledviny a působí pozitivně na zužování cév.

Oblasti působení:

 • INSPIRACE
 • léčivý element, 
 • obětavost, 
 • idealizmus
 • víra
 • respekt
 • důvěra

Působení:

 • antiinfekčně
 • normalizuje krevní cévy
 • uvolňuje nervy
 • chladí
 • podporuje spánek
 • uklidňuje
 • tiší bolesti

Vztah k tělesným orgánům a nemocem:

 • štítná žláza
 • hnisavé procesy
 • bolesti 
 • překrvení
 • krvácení 
 • nespavost
 • varlata 
 • vaječníky 
 • impotence
 • frigidita
 • přechod
 • nadměrná funkce štítné žlázy
 • bolesti krku
 • horečka
 • zvýšený krevní tlak
 • hyperaktivita
 • záněty
 • popáleniny
 • kožní infekce
 • ekzémy
 • puchýře 
 • žaludeční vředy
 • gastritida
 • koliky
 • bolesti zad
 • hemeroidy
 • oční infekce
 • záněty v  čelisti
 • nadledviny
 • proti zužování cév

Nelze používat:

 • při svalových křečích, 
 • ochrnutí 
 • při špatném prokrvování. 

 

Ozařování modrým světlem by nemělo trvat déle než 30 minut, protože může přivodit únavu.

Drahokamy:

 • lapis lazuli
 • safír
 • sodalit
 • tyrkys
 • akvamarín
 • modrý topas
 • chryzokol

 

Modrá barviva obsahují:

 • švestky
 • vinné hrozny
 • borůvky
 • černý bez

 

Indigová modř jako předposlední vibrace ve viditelném spektru platí za intuitivní barvu a posiluje rovněž účinek meditací. 

     Tyto barevné vibrace pomáhají vytvořit rozšířené, pozitivní vědomí.

Terapeutická aplikace:

     Nemoci očí, uší a nosu se nechají příznivě ovlivnit typem těchto vibrací.

     Indigo dobře působí při průjmu a střevních potížích, všech druzích bolestí a duševního vyčerpání. 

Oblasti působení:

 • INTUICE
 • intuitivní element, 
 • povzbuzující element, 
 • rozšířené vidění
 • láska spojená s moudrostí
 • pravé náboženství
 • blažený život

Působení:

 • proti duševnímu vyčerpání
 • proti bolestem všeho druhu

Vztah k tělesným orgánům a nemocem:

 • hypofýza
 • oči 
 • uší 
 • nos
 • průjem
 • střevní potíže
 • bolestí - všechny druhy
 • duševní vyčerpání

Nelze používat:

 • při schizofrenii 
 • fobii z dotyku

Drahokamy:

·         azurit

·         křišťál

·         sodalit

·         safír - indigově zbarvený

  

Fialová je známá jako barva ducha, působí na nevědomí, dodává duchovní sílu a poznání, posiluje každou meditaci a je považována za barvu inspirace.

     Fialová má nejvyšší a nejjemnější vibrace z barevného spektra.

Terapeutická aplikace:

     Deprese, migrénu, vypadávání vlasů je možné ošetřovat fialovou barvou.

     Kromě toho působí tato barva dobře na slezinu a povzbuzuje lymfu. Má také uklidňující účinek na srdce a s její pomocí se mohou vyrovnávat úzkostlivé stavy a harmonizovat stavy velké podrážděnosti.

Oblasti působení:

 • SPIRITUALITA
 • spirituální element vyššího stupně vědomí, 
 • ceremonie, 
 • rituály
 • přepych
 • magie

Působení:

 • zmírňuje deprese
 • působí proti migréně
 • vypadávání vlasů,
 • proti lupům

Vztah k tělesným orgánům a nemocem:

 • epifýza
 • slezina
 • povzbuzuje lymfu
 • srdce - uklidňující účinek 
 • deprese
 • migréna
 • vypadávání vlasů 
 • lupy
 • úzkostlivé stavy 
 • podrážděnost

Nelze používat:

 • u nerozvinutých 
 • infantilních 
 • a násilnických typů lidí. 

 

Platí to jak v tělesné, tak v duchovní rovině.

Drahokamy:

·         fluorit

·         rubelit

·         spinel

·         fialový křišťál

·         diamant